Gabriel Németh

25. ledna 2013 v 12:28 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom
GABRIEL NÉMETH - autor básnických zbierok:
Za súmraku (2003, InterArt)
Slnko nad básňou (2005, InterArt)
Rodinný album (2009, Vienala)

Spoluautor zborníku prác členov Literárno-umeleckého klubu v Trebišove:
Čistiareň duší (2011, Zemplínska knižnica v Trebišove)
Autorova tvorba zaznamenáva pozitívnu odozvu najmä u strednej a staršej generácie, ale postupne sa pridávajú i mladšie ročníky.
Životopis:
Gabriel Németh sa narodil 2. mája 1969. V súčasnom období býva v Čiernej nad Tisou, kde už viac ako dvadsať rokov pracuje ako knihovník.
Ako poét sa venuje písaniu duchovnej kresťanskej poézie (je predstaviteľom katolíckej moderny), ale píše i krátku prózu - poviedky a mikropoviedky. Od roku 2006 je členom Spolku slovenských spisovateľov.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Gabriel Németh začal písať už vo svojich dvanástich rokoch. Sústavným čítaním poézie prišiel na myšlienku, čo by sa stalo, keby i on napísal báseň, vložil do nej svoje pocity a odovzdával ich ďalej. A tak sa aj stalo.
Po niekoľkých básňach v čase, keď navštevoval základnú školu, sa mu podarilo po prvýkrát publikovať v roku 1982 v regionálnom týždenníku Slovo Zemplína. Bola to báseň o mieri. Mal výborný pocit z toho, že môže svoje posolstvo šíriť medzi početný okruh čitateľov.
Aj po úspešnom vydaní troch básnických zbierok, ktoré získali 1. miesto v regionálnej literárnej súťaži Poetický Trebišov, naďalej píše, publikuje a čitatelia jeho tvorbu s radosťou čítajú. Je plná lásky a vyznaní ľuďom, ktorí v jeho živote veľa znamenajú.
Odkaz od Gabriela pre čitateľov:
"Píšem pre svojich čitateľov s otvoreným srdcom a láskou k nim, s pocitom, že poézia je most, ktorý ľudí spája."
Za súmraku je autorova debutujúca básnická zbierka. Je o pocitoch človeka, samotára, ktorý v samote rekapituluje svoj minulý život, stotožňuje sa s ním. Už tu sa rysujú prvé črty autorovej duchovnej tvorby, v ktorej vo svojich ďalších zbierkach pokračuje.
Medzi obrazmi
Ukrižovaná jeseň plače,
až mi srdce zmoklo.
Z jedinej slzy rieka,
z dvoch sĺz celé more
pána Hemingwaya,
kde starec nikdy nechytí
svoju veľrybu.
Na brehu spí ticho.
V srdci nosím svitanie
a v očiach obraz
rozprávajúcej búrky
o nás dvoch.
Básnická zbierka Slnko nad básňou je venovaná žene, ktorá pre autora veľa znamená, pretože ľúbi srdcom, úprimne a na celý život.
Vysmädnutá
V šere zápaliek
vysmädnutá noc.
Pohár plný vášne
a láska na dve dlane,
ktorou ťa nabíjam
každý večer.
Vždy sa dovolám
tvojej vody,
keď prahnem
smädom po tebe.
Zbierka básní Rodinný album je venovaná autorovej matke k jej životnému jubileu. Je to veľké poďakovanie matke za lásku a oporu v živote. Rodinný album možno zaradiť do duchovnej poézie, kde autor nielen nastoľuje medziľudské vzťahy v rodine, ale básne sú zároveň i cestou k Bohu a viery, ktorá autora naplňuje istotou a nekonečnou silou. Ako v predslove samotnej zbierky básní uvádza Pavol Hudák.
Letá, jesene, jari, zimy, to všetko pominie. A potom sa vrátia v inej novej podobe. No je tu niekto, kto tu zostáva. Niekto, koho básnik posunul na piedestál básnického opusu. Tým niekým je matka. Z autora priam sála vrúcna láska, akoby Gabriel Németh vedel, že okolo nás je veľa zbytočného a márnivého. Podstata sú naozaj vzťahy, matka, otec, súrodenci. A je tu ešte niekto. Je to Boh, ktorý je členom aj otcom tejto rodiny. Najvyšší vedel, prečo stvoril Gabriela Németha. Dal mu dar poézie, dobrú rodinu a kraj voňajúci vínom. Víno je práca, ktorá prináša plody. Tak vychutnajme si úrodu priamo z rúk samotného autora.
Ruže pre mamu
Noc sa chveje
ako jesenné ruže
za súmraku.
Do ticha
mramorových hviezd
Malý princ hľadá
svoju planétu.
Nechápe svet dospelých.
Nebo zapriahnuté
do Veľkého voza
dávno neverí na rozprávky.
Prečo sa noc na oheň obráti?
Stačilo by tak málo.
Rozkrojiť tmu na svetlo
a veriť na zázrak
Blog, na ktorom sa môžete bližšie dozvedieť o tvorbe Gabriela Németha:
Kontakt:
bubinostar(zavináč)azet.sk
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: