1. Literatúra pre deti a mládež (detská literatúra) A - P

20. ledna 2013 v 22:14 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

1. Literatúra pre deti a mládež (detská literatúra)

- literárna tvorba určená pre čitateľa približne do veku 14-15 rokov. Patria sem spievanky, rečňovanky, hádanky, básničky, rozprávky, bájky, povesti, jednoduché príbehy zo života, umelecko-poznávacie knihy, leporelá, encyklopédie, omaľovanky, vystrihovačky, drobné dramatické hry, ľudové a bábkové hry...
Pre tých starších už aj historická a umelecko-životopisná próza, poviedky, novely a romány zo súčasného života detí, dobrodružná a vedecko-fantastická literatúra, cestopisy, reportáže, literatúra faktu...
Zväčša sa delí podľa veku:
- mladší predškolský vek (1-3 roky)
- starší predškolský vek (3-6 rokov)
- mladší školský vek (6-10 rokov)
- starší školský vek (11-15 rokov)
Pri knižkách sú uvedené aj spodné hranice veku vhodnosti knižky. Ak ich autor neuviedol, je tam otáznik (?).
A
Oľga Kohútiková (?)
Oľga Kohútiková (?)
Mária Lazárová (5+)

Lena Riečanská (10+)
Martina Solčanská (14+)
B
Dana Hlavatá (5+)
Č
Andrea Gregušová (7 - 9)
D
Alena Penzešová (4+)
Dobrodružstvá obra zubra (?)
E
Mária Lazárová (6+)
H
Oľga Kohútiková (?)
Oľga Kohútiková (?)
Silvia Havelková (8+)
Ch
Chlapec na bielom koni
K
Oľga Kohútiková (?)
M
Marja Holecyová (13+)
Marja Holecyová (13+)
Marja Holecyová (13+)
Marja Holecyová (13+)
Andrea Gregušová (?)
Katarína Gillerová (?)
N
Alena Penzešová (3+)
O
Mária Lazárová (?)
Andrea Gregušová (?)
Osem myšiek, osem statočných (?)

Silvia Havelková (5+)
P
Silvia Havelková (5+)
Martina Solčanská (12+)
Oľga Kohútiková (?)

Jaroslava Kuchtová (10+)
Alena Penzešová (9+)
Alena Penzešová (9+)
Alena Penzešová (9+)
Alena Penzešová (9+)
Alena Penzešová (3+)

Rozdelenie kníh podľa žánru 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: