14. Poézia A - N

21. ledna 2013 v 9:39 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

14. Poézia

- poézia je básnická tvorba, t.j. umelecký slovesný prejav, ktorý je na rozdiel od prózy písaný veršom. Patria sem básnické zbierky, výbery z básní, básnické almanachy i poézia pre deti.
A
Oľga Kohútiková
Agi Jankuláková
B

Stanislav Háber
Ondrej Kalamár
Alica Mikitovičová

Agi Jankuláková
Gustáv Rumánek
Boží rokAgi Jankuláková

C-Č
Cesta až na koniec smrti
Ján Fifik
D

Jana Chorvátová
Duša utajená v husličkách
Stanislav Háber
E
Stanislav Háber
G
Peter Papšo, Marcel Páleš a i.
I

Stanislav Háber
Miroslav Kapusta
K
Peter Papšo
Miroslava Malovcová-Staníková
Kompromis

Koncentrovaný brainfuck
Krehkosti
Pavol Stanislav
M
Zuzana Kuglerová
Stanislav Háber
Melódie každodenné

Dana Janebová

Ondrej Kalamár
Dana Janebová


Moje úzkosti
N

Gustáv Rumánek

Návraty
Miroslav Kapusta, Peter Papšo a i.


Miroslav Kapusta
Ján Fifik

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: