16. Populárno-náučná a náučná literatúra, publicistika

21. ledna 2013 v 10:30 | Nata Sabová

16. Populárno-náučná a náučná literatúra, faktografia, publicistika...

- do populárno-náučnej literatúry radíme literatúru o životnom štýle, zdraví, varení a umení. Patria sem aj encyklopédie a leporelá pre deti a mládež, v ktorých prostredníctvom rôznych obrázkov a ich popisov spoznávajú svet. Populárno-náučná literatúra prináša radosť i poučenie.
- náučná literatúra - literatúra z oblasti jazykovedy, prírodovedy, fyziky a iných oblastí. Patria sem aj slovníky a encyklopédie.
- publicistika je novinárska, prípadne spisovateľská činnosť informujúca verejnosť o aktuálnych otázkach spoločnosti
Poznámka autorky blogu: Vo všeobecnosti sa na tomto blogu náučnou a populárno-náučnou literatúrou nezaoberám, ale v prípade, ak autor beletrie alebo poézie je zároveň aj autorom náučnej literatúry, tak ju spomeniem. V tejto časti sú len niektoré, ale pri každom autorovi sú rozpísané všetky jeho diela, ktoré mi sám uviedol.
A
Mária Lazárová
Stanislav Háber
Peter Valo
B
Gustáv Rumánek
C
Ondrej Herec
D
Ondrej Herec
M
Stanislav Hoferek
NOndrej Herec
P
Monika Macháčková
Monika Macháčková
Š
Stanislav Háber
T
Soňa Rebrová
V
Gustáv Rumánek
Z
Ondrej Herec
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: