4. Psychologické a spoločenské romány J - M

20. ledna 2013 v 21:13 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

4. Psychologické a spoločenské romány

- hlavnou témou psychologického románu je vnútorný stav ústredných postáv. Je veľmi zložitý, čitateľ sa postupne dozvedá príčiny myšlienok a správania postáv a na konci je zvyčajne odhalenie alebo oslobodenie.
- spoločenský (sociálny) román nastavuje zrkadlo súdobej spoločnosti, neprikresľuje ju, ale vyobrazuje takú, aká je, so svojimi kladmi a zápormi. Rozoberá horúce témy, čitateľ sleduje boj hlavného hrdinu s vlastnou societou.
Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj realistický román, ktorý je založený na kritike spoločenských pomerov, a naturalistický román, ktorý ukazuje človeka ako produkt prostredia a zameriava sa na záporné stránky jeho života - alkoholizmus, prostitúcia...
J


Jar, leto, jeseň, Agáta
Tamara Tainová
K
Jaroslava Kuchtová
Silvia Bystričanová
Ľubomír Piro

Ľubomír Piro
Keď láska zabíja
Eva Dedinská

Martina Monošová
Katarína Gillerová
Stanislav Háber

Tina Van der Holland
Ľuboš Gavenda
Renata Bhujun (Beňačková)
Marta FartelováL
Jana Chmelová
Katarína Gillerová
Martina Monošová
Kristína Mišovičová
Kristína Falťanová
M
Agi Jankuláková
Renata Bhujun (Beňačková)
Stanislav Háber

Milosttný poker
Adriana Macháčová
Katarína Gillerová
Most nad riekou Liffey

Erika Jarkovská
Dana Hlavatá

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: