Stanislav Háber - str. 2

15. března 2013 v 19:14 | Nata Sabová v spolupráci so Stanislavom Háberom

1, 2

Novela Kristus patrí k výnimočným textom nielen v rámci slovenskej literatúry. Autor Stanislav Háber tu hovorí v prvom páde jednotného čísla ústami Ježiša. Na čo myslel Kristus, keď sa šiel obetovať za ľudstvo? Na prvý pohľad odvážny pokus odobrilo viacero osobností z teologickej oblasti. Jediný rytier za Slovákov rádu Božieho hrobu v Jeruzaleme dokonca text označil za dielo veľkého mystika. Pritom autor pôvodne novelu písal najmä pre neveriacich čitateľov, takže výsledok zrejme prekvapí viacerých.
Táto novela získala v roku 2004 prvé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Braneckého Trenčín, kategória próza dospelých.
POÉZIA:
"Bez pretvárky a adresne pomenúva to, čo chce práve "pomenovať", v čom je nekompromisný so svojím videním vlastnej reality v rovine napísaného slova. Vymedzuje si však zároveň právo osobného názoru za slovo samo. Možno, že práve v tom spočíva jeho poloha kontroverzného autora, ktorá s ním cestuje jeho vlastnou prítomnosťou a ktorou sa aj na slovenskej literárnej scéne etabloval."
(tajomník PEN klubu Ireney Baláž - Literárny týždenník)
Matke mojich synov

Až sa zajtra vrátiš
ruka v ruke
pohľadáme v tvári
zošúverenej od bolesti
naše začiatky
Potknutia zasypeme bozkami
vyklíčia návratmi
k nevedomosti spotených dlaní
Izba prevoňaná
milovaním
v bielej košeli
pôrodného oddelenia
Plač znak dobrej kvality
našich úmyslov
Šepkám -
milá, milá, milá...
moja
Autor otvára dvere do poézie citátom: "Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého." Týmito slovami hneď v úvode vzdáva úctu a poďakovanie svojej žene, manželke Júlii Háberovej - Suchaničovej, ktorá publikáciu sprevádza tieňovanými ilustráciami mileneckých profilov.
Bosorky

sú najprv v hlave
ako archetypy večne
nenaplnenej vášne
aby pri hasení smädu
vznikala zároveň ďalšia
túžba
a hneď po milovaní
ma chytila do svojho
osídla
prejde iba chvíľa
a mne sa vidí
že to bolo už pred
storočím čo si
podo mnou vzdychla
si mi anjelom
v bosorkinom tele
úplne si ma opantala
hriechom milovania
Vlny
(Jánovi Pavlovi II.)

Buďte svätí lebo ja som svätý
vraví Prvý Petrov list
Boh na počiatku stvoril óm
až potom nebo zem hviezdy
Všetko čo zmenil sa mení
a vlní s ním v rytme
óm o tom i o inom
Nebyť vlny nebol by
čas a my had v záhrade
splňme si s ním sny
lebo z vlny fŕklo
na každé semeno
budúcnosti kaluže sveta
vlna čo dáva krídla
do vĺn a do hája
do času a do raja
navždy do vĺn dovlnenia
zvuk bez hmoty
je duch? Vlna?
Óm čo som to
zvuk zvon zvoní
iba vlny iba
vlny
Hviezda

V spálni sa nám odtrhla žalúzia
som jej za to veľmi vďačný
odvtedy vidím jasno
v noci na nebi to miesto
odkiaľ si ku mne do postele
spadla bosá

Ďalej

srdce živé bijúce
presné a predsa pokojné
hoci nástojčivo a pritom
jasne hovoriace
kričalo celkom pošepky
a pritom vrúcne
čo všetko cez neho
prechádza v každej
sekunde a pritom
láskavo a milosrdne
bije pre nás ďalej
Pred oltárom

Som tvoj kríž
a ty môj
nesieme sa
tmou objímame
v dôvere dobra
zoslaného nám
zhora pred oltárom

Popísané páperie je zbierka intímnej poézie autora, ktorý je známy svojou ľúbostnou poéziou nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Kniha obsahuje ocenenú poéziu Stanislava Hábera na súťažiach doma aj v zahraničí a prihovára sa čitateľom svojským odkazom - ako nájsť vzájomný súzvuk muža a ženy v dlhoročnom spoločnom vzťahu. Ide o autentický dialóg, keď múza Stanislava Hábera rozpráva len cez verše a autor s ňou vedie nielen umelecký, ale zjavne aj životný dialóg. Popisuje tak často i zložité situácie, ktoré sa vyskytnú v každom vzťahu, čím je zbierka 108 básní originálna, ale aj oslovujúca iných, a nachádza z týchto situácií vlastné svojské východiská.
Spôsob vychádzajúcej karty

Poker hrá do rána
a potom hľadáš
jeho ponožky
do práce sa
kráča ťažko
v stopách prehier
na sladko ma máš
taký je spôsob
vychádzajúcej karty
v osude za nás
Po rebríku do neba je jedenásta zbierka poézie Stanislava Hábera, ktorý je známy hlbokým prienikom vo svojej tvorbe do vzťahov muža a ženy nielen medzi čitateľmi na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde získal viacero významných literárnych ocenení. V roku 2009 sa stal laureátom 7. ročníku českého festivalu Literárna Vysočina, keď získal hlavnú cenu pohár Quo vadis. Rovnako na Slovensku bola jeho tvorba ocenená prvou cenou Braneckého Trenčína (2004), či denníka Pravda. Po rebríku do neba je mystickou poéziou a obsahuje aj ocenenú tvorbu z viacerých súťaží.
Skameniem je dvanásta zbierka poézie Stanislava Hábera, v ktorej nastoľuje novým spôsobom pohľady večne dobiedzajúcich tém u každého človeka. Je každý sám sebe Spasiteľom alebo, naopak, ten, čo hovorí o kruhoch svetla je v skutočnosti v tieni, len si to neuvedomuje? Máme všetci narodením uviazané šatky okolo očí, aby sme nevideli skutočné pravdy života? Hľadanie odpovedí, je v skutočnosti väčším dobrodružstvom, ako iba suché konštatovania, či definície. Zároveň v zbierke Skameniem pokračuje Stanislav Háber v diskusii s najväčšou silou v živote ľudí a všetkých živých, ale aj neživých entít tvoriacich náš svet - s láskou.
Babylonská si láska je zbierka poézie, v ktorej Stanislav Háber pokračuje v mapovaní vzťahových otázok muža a ženy. Obaja rozprávajú jedným jazykom, milujú sa a predsa dochádza k nedorozumeniam ako v biblickom Babylone. Ako je to možné? Odkiaľ prichádza chlad medzi dvoch partnerov? Prečo je tomu tak? Babylonská si láska je miestami o láske neláskavej, ktorú je však možné zmeniť. Aspoň Stanislav Háber sa o to pokúša. Nakoľko úspešne,
Mám malý kúsok raja slabých je zbierkou milostných a predsa filozofických tém. Stanislav Háber ich rozoberá v dialógu tradične s milovanou osobou. Spolu prechádzajú rajom, ale aj peklom tohto sveta plného bolestí, sklamaní a najmä nádeje. Zároveň autor kriticky rozoberá situácie medziľudských vzťahov. V nich sa nestotožňuje s poklesnutými morálnymi zásadami doby. Niekedy preto používa aj expresívnejší slovník. Tak sa mu darí zvýrazniť rozpor medzi tým, čo sa dá nazývať všeobecnou morálkou a individuálnymi hriechmi. Od individuálnych hriechov je totiž už len malý krok k individuálnemu poznaniu. Toto poznanie je síce originálne a osobitne podané, ale obsahuje pravdy, ktoré prežívajú a budú prežívať ľudia v akejkoľvek dobe na akomkoľvek mieste sveta. Preto Háberova zbierka už v názve evokuje hlbší ponor do ľudského trápenia.
V poradí pätnásta zbierka poézie Stanislava Hábera sa zaoberá myšlienkami ľudského osudu. Osud každého človeka je previazaný vzťahmi. Vzťahy ľudí sú zasa podľa autora vždy poznačené chýbajúcou, nachádzajúcou a trvalou láskou, ktorá sprevádza človeka počas jeho života. Od individuálneho poznania Háber prechádza k zovšeobecňujúcemu chápaniu sveta. Napriek tomu nestanovuje definície. Naopak, ponúka cesty, ako sa k poznaniu dostať. Z tohto pohľadu má zbierka meditatívny charakter. Môžeme hovoriť o pokuse do poézie dostať zašifrované mantry. Nie je nutné ich opakovať. Čítaním Háberových veršov sa nám totiž tieto mantry odkrývajú. Stávajú sa rozpoznateľné. Háberová poézia je tak čímsi ako príručkou, ako dešifrovať kódy osudu.
UKÁŽKA Z PUBLICISTIKY:
Príloha:

Literárne ocenenia Stanislava Hábera:
- 2004 - prvé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Braneckého Trenčín, kategória próza dospelých, za text Kristus
- 2007 - laureát literárnej súťaže knižnice v Plzni, ČR
- 2008 - ocenenie Mestskej knižnice v Čelákoviciach pri Prahe za poéziu
- 2009 - cena mimoriadnej prvej jarnej kvetiny v poetickej súťaži Cesta
- 2009 - druhé miesto v čitateľskej literárnej poetickej súťaži Strom
- 2009 - prvá cena v poetickej čitateľskej súťaži Snenie
- 2009 - prvé miesto v poézii v čitateľskej súťaži Kolotoč
- 2009 - druhé miesto v poézii v čitateľskej súťaži Jaro
- 2009 - tretie miesto v poézii v českej čitateľskej súťaži Hranice sil
- 2009 - hlavná cena 7. ročníka českého festivalu Literárna Vysočina Chotěboř/Praha 2009 pohára Quo vadis za rukopis Mäkké "F"
- 2009 - prvé miesto v poézii v českej čitateľskej súťaži Krasohľad
- 2009 - tretie miesto v poetickej súťazi Doznievanie leta a cena poroty
- 2009 - druhé miesto v poetickej súťaži Keď nemôžem v noci spať
- 2009 - prvá cena v súťaži Medzi nami blogu denníka Pravda v poézii
- 2009 - prvé miesto v poetickej súťaži Vianočná
- 2010 - prvé miesto v českej poetickej súťaži na shakespearovskú tému Byť či nebyť
- 2010 - cena poroty v poetickej súťaži za báseň Zabudnutá vločka tela
- 2010 - víťaz českej poetickej súťaže s básňou Veční vo svete viet
- 2010 - cena poroty v poetickej súťaži Za čím nebežím
- 2010 - tretie miesto v poetickej súťaži Snehová vločka s básňou Si biela vločka
- 2011 - druhé miesto v poetickej súťaži v ČR na tému Miesto pre... za báseň Dlane
- 2011 - druhé miesto v poetickej súťaži Klubu Romantik s básňou Január perie mraky v ľadových korytách hôr
- 2011 - prvé miesto v poetickej súťaži s básňou Barbar a Dutinky
- 2011 - prvé miesto v českej poetickej súťaži Stratený kľúč s básňou Kľúč od duše sa vždy stráca
- 2011 - druhé miesto v českej poetickej súťaži Za vrátkami hlas Kryla
- 2011 - víťaz denníka Pravda v súťaži blogov s poéziou a 370 básňami
Blogy, na ktorých sa nachádza ďalšia tvorba Stanislava Hábera:
Kontakt:
stano.haber(zavináč)gmail.com
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: