Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Duben 2013

Dana Janebová

25. dubna 2013 v 12:50 | Nata Sabová v spolupráci s Danou Janebovou
DANA JANEBOVÁ - autorka zbierok poézie:
Moje ruky sú Láska (2009, SAUL)
Odsúdená na Lásku (2011, Perfekt)
Tvoje oči sú Cesta (2012, Perfekt)
Moje brehy (2016, Perfekt)
Vibrácie neba (2017, Perfekt)
Autorka otvára svoj vnútorný svet a hovorí, že pocity ľudí sú si veľmi podobné, keď prežívajú vo svojich vzťahoch chvíle lásky, krízy a rozchodov. Vo svojich zbierkach poézie opisuje vzťah muža a ženy, ktorí prešli zamilovanosťou, láskou a napokon dospeli k rozchodu. Stotožnenie sa s jej básňami môže pomôcť pozornému čitateľovi pochopiť pocity iných a i samého seba.
Danine zbierky sa zaraďujú medzi intímnu lyriku. Sú určené pre široké spektrum čitateľov, ktorí nepohrdnú poéziou.
Životopis:
Dana Janebová, rod. Húšťavová, sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Základnú školu začala navštevovať v Komárne. Po povodniach, v roku 1965, sa jej rodina presťahovala do Galanty, kde Dana dokončila základnú školu i strednú všeobecnovzdelávaciu školu a začala štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk - hudobná výchova. V tomto čase získala prvé miesto vo vlastnej tvorbe vysokoškolákov v regióne, s postupom na Akademický Prešov.
Po ukončení školy sa pravidelne zúčastňovala okresných i celoslovenských súťaží, prispievala do dennej tlače. V roku 1986 jej Galantská knižnica vydala prvotinu Vibrácie. Až v roku 2009 došla k rozhodnutiu vydať knižne zbierku básní Moje ruky sú Láska, ktorú redigoval a vydal slovenský básnik Ľudovít Fuchs vo vydavateľstve SAUL. Po nej nasledovali ďalšie zbierky vo vydavateľstve Perfekt, ktoré ilustroval Čeněk Žiaček.
V súčasnosti autorka žije a tvorí v Šali, kde vyučuje na základnej umeleckej škole.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Dana začala písať ako 15-ročná, ale hlbší vzťah k poézii získala až na fakulte, kde pod vedením profesora Antona Popoviča vnikala do tajov verša. Viazaný verš ju veľmi neupútal a zostala verná voľnému veršu, vlastne až doteraz. Písať začala preto, lebo sa často zúčastňovala recitačných súťaží a poézia jej prirástla k srdcu. A tiež aj preto, lebo tvorivosť je to, čo človeka naozaj duchovne posúva a obohacuje.
Odkaz od Dany pre čitateľov:
"Vždy som prekvapená, ale i potešená, keď mi niekto povie, že ho zaujali moje verše, že si ich číta a že sa v nich našiel. Je to preto, že nemám až tak často možnosť konfrontácie s čitateľmi. Dnes sa poézia dostala do úzadia, ani vydavateľstvá ju nevydávajú rady. Je stratová. Veľká škoda! Práve poézia veľmi obohacuje duchovný stav človeka, aj keď si to mnohí nepriznajú. Poézia je vlastne hudba slova. Možno je chyba v škole, kde sa jej až tak nevenujú, či možno v uponáhľanom živote, keď nie je čas na čítanie? Poézia sa vytratila z nášho života. Zasa veľká škoda pre človeka. Každý velikán v literárnom svete začínal poéziou. Pretože práve poézia je tá, ktorá vie pohladiť dušu."
Básnická zbierka Moje ruky sú Láska je prvým zhrnutím celoživotného básnického zrenia autorky. Odzrkadľuje premeny lásky vo vzťahoch, kladie otázky i dáva odpovede. Táto zbierka je prvou časťou trilógie.
Posielam lásku
do sveta
nech nedrží sa
iba mojich rúk
nech ku vám
všetkým odlieta
a dotýka sa
nekonečných múk
Nezdobte si nimi
svoje hlavy
tŕňové koruny
dajte na vešiak
Radosť a mier
nech sú na vašej strane
nech zmizne z tvárí strach
Do srdca ruže sveta sadím
nech sálajú z knihy
ktorú držíte
hľa ako prevoniava vesmír
slovíčko - LÁSKA -
Nech krúži navždy
po zemskej orbite
V druhej zbierke trilógie, Odsúdená na Lásku, je kľúčovou záležitosťou rozchod, a tiež jeho prijatie a vysporiadanie sa s ním. Súčasná doba je poznačená práve rozchodmi, ktoré hlboko zasahujú do citového života ľudí.
Tretia kniha, Tvoje oči sú Cesta, je pozitívnym zakončením trilógie, ktorá je zasvätená LÁSKE ako takej - posvätnej a postavenej nado všetko.
Aké je nezmyselné trápenie...
Neviem do tvojich stôp vkročiť
tak ako ty do mojich nie
len vedľa seba ideme
ty si vetrom
a ja víchrom
o tom to je
BEZVETRIE
Bez citov prežívanie
Sedíme si v tíšine
mdlo ticho a nevinne

V piatej zbierke poézie Vibrácie neba autorka Dana Janebová už nerieši vzťahovú problematiku týkajúcu sa muža a ženy a ich lások a rozchodov, ale prichádza s novou témou, ktorá je zameraná na duchovnú oblasť každodenného života. Podsúva čitateľovi myšlienku, aby sa zaoberal s vierou v dobro a bezpodmienečnú lásku, ktorú nazývame aj "Boh". V zbierke sú básne, ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty človeka a jeho bytia v hmotnom svete, jeho uvedomenia si životnej cesty a pochopenia samého seba v stvorení. Jednu časť zbierky tvoria aj modlitby, ktoré môžu bezprostredne vyvierať z hĺbky duše každého človeka. Dalo by sa povedať, že sú to také mantry, ktoré opakovaním sa môžu zvyšovať previbrovanie človeka na vyššiu duchovnú úroveň. To znamená konať dobro a lásku a vymedziť zlo a negativitu zo svojich životov. O tom sú Modlitby. Ďalšiu časť zbierky tvoria Posolstvá, ktoré vychádzajú z podvedomia človeka napojeného na informačnú sféru "matky Zeme".
Blog, na ktorom sa môžete bližšie dozvedieť o tvorbe Dany Janebovej:
(Pozn. Stránka bola skontrolovaná a zaktualizovaná v...
... marci 2018)

Zdenka Beckerová

24. dubna 2013 v 20:25 | Nata Sabová v spolupráci so Zdenkou Beckerovou

ZDENKA BECKEROVÁ (BECKER) - autorka...
... novely a románov, ktoré vyšli v slovenčine:
Za vrchom vrch (1996, H&H)
- pôvodná nemecká verzia Berg
(1994, Verlag Österreichisches Literaturforum)
Cudzie dcéry (2010, Ikar)
- pôvodná nemecká verzia Die Töchter der Róza Bukovská (2006, Residenz Verlag); vyšiel aj v češtine ako Róziny dcery (2013, Motto); preložené i do litovčiny a hindčiny (India)
Holubí let (2013, Europa)
- pôvodná nemecká verzia Taubenflug (2009, Picus Verlag); vyšiel aj v češtine ako Kolombína; preložené aj do hindčiny (India)
Najväčší prípad môjho otca (2015, Herial)
- pôvodná nemecká verzia Der größte Fall meines Vaters (2013 Deuticke)
Foto: Alexandra Einzinger
... zbierky básní (v slovenčine):
V zatmení mesiaca (1999)
- pôvodná nemecká verzia Das einzige Licht die Mondfinsternis (1999, Literaturedition NÖ); preložené i do holandčiny a francúzštiny
Ďalšia tvorba, ktorá zatiaľ v slovenčine nevyšla:
Verknüpfungen - poviedky (1995, Literaturedition NÖ); preložené i do hindčiny (India)
Good-bye, Galina
- poviedky (2001, Resistenz Verlag); preložené aj do hindčiny a pandžábčiny (India)
Tvorba Zdenky Beckerovej je určená pre každého, kto rád číta, ako pre mužov, tak i pre ženy.
Okrem beletrie a poézie je autorkou aj divadelných hier:
Minu-Minuto, der Zeitgeist (1990, UA - Wien)
Smogis heiße Küsse (1992, UA - St. Pölten)
Berg - v češtine (1993, Cheb)
Das ausgetrickste B (1994, UA - Bratislava)
Das Fünf-Tage-Paradies (1994, SL - Wien)
Küß mich, Frosch (1996, SL - Wien)
Safari (1996, UA - St. Pölten)
Der Duft des Weizens (1998, UA - St. Pölten); preložené do angličtiny ako The Scent of Wheat (2006, New York, EA, SL)
Odysseus kam nicht zurück (2000, UA - Bonn); preložené do angličtiny ako Odysseus Never Returned (2005, SL, New York) a do slovenčiny Odyseus sa nevrátil (2010, EA Piešťany)
Good-bye, Galina oder Intercity - Vienna Art Orchestra (2003, UA - Bonn/Wien); preložené do angličtiny (2002, SL - St. Louis, Iowa City, Portland ME - USA)
Boogie & Blues - na Slovensku (2007, Zvolen); preložené do angličtiny (2004, SL - Iowa City, USA)
Hinter der Dunkelheit (2009, SL, New York)
Napísala aj scenár k filmu:
Za vrchom vrch (1995, v koprodukcii STV a ORF)
Životopis:
Zdenka Beckerová sa narodila 25. marca 1951 v Chebe. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Tlmočnícky inštitút vo Viedni. Toho času žije v St. Pölten v Rakúsku. Má slobodné zamestnanie.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Zdenka začala vymýšľať a rozprávať vlastné príbehy a rozprávky ešte skôr, než vedela písať. Neskôr ich položila aj na papier, ale nechávala si ich len sama pre seba. Profesionálne sa písaniu začala venovať až v Rakúsku v roku 1986, a to v nemčine.
NOVELA A ROMÁNY:
Novela slovenskej autorky žijúcej v Rakúsku, ktorá vyšla najprv v nemčine, je dramatickým príbehom slovenskej a nemeckej ženy, ktoré sa stretnú vo Viedni a zistia, že sa pred rokmi narodili v tom istom dome. Jedna ako dcéra po vojne vysídleného sudetonemeckého lekára, druhá ako dieťa chudobných presídlencov zo Slovenska. Mladé ženy sa opatrne približujú, chcú zabudnúť na trpké pocity, chcú striasť zo seba viny fašizmu rovnako ako viny komunizmu, chcú byť modernými slobodnými Európankami bez predsudkov minulosti, až kým medzi ne nevstúpi muž…

Koncom roka 1995 uviedla Slovenská televízia v koprodukcii s rakúskou televíziou televízny film, nakrútený podľa tejto knihy. (Tento film vysielala STV ešte asi 5-krát, naposledy v decembri 2011).
Príbeh o slovenskej rodine Bukovských, ktorej členov osud odvial do všetkých kútov sveta, je vyrozprávaný z pohľadu Narcisy, Jazmíny, Kamily a ich priateľky Evy. Rozprávanie zahŕňa veľké a malé politické udalosti vtedajšieho Československa: Pražská jar a obdobie normalizácie, Nežná revolúcia, ale aj korupcia a uprednostňovanie pri prideľovaní pracovných miest a prijímaní na vysoké školy.
Medzi matkou a štyrmi dcérami vznikajú konflikty, ktoré trvajú celé roky. Matka od nich priveľa požaduje, nikdy ich nepochváli, zaťahuje ich a ich priateľku do rozličných intríg. V pozadí všetkého sa dá tušiť rodinné tajomstvo, ktoré rodinu vážne zaťažuje a odhalí sa až po mnohých rokoch. O zvyšok sa postará socializmus. Systém rozdúchava nedôveru medzi jednotlivcami, vyžaduje kolektívy, ktoré však nefungujú. Rodina sa rozpadáva: Narcisa hneď v roku 1968 emigruje do Ameriky, Jazmína o rok neskôr do Rakúska, Eva sa pre emigráciu do Rakúska rozhodne v roku 1976. Zoznámime sa s príbehom Narcisy, ktorá z materiálneho hľadiska dosiahne v Amerike všetko, no napriek tomu ochorie z túžby po domove.
Jazmína odláka Eve rakúskeho snúbenca, odíde do Viedne a vydá sa zaňho. Z nádejnej klaviristky sa stane dvojnásobná matka a učiteľka hudby. Najmladšia Kamila sa vydá za Slováka a ostane v Bratislave, zmieri sa s režimom a naučí sa, ako z neho vyťažiť čo najviac. Eva, ktorá prechádza klasickou cestou utečeneckého tábora v Traiskirchene, píše reportáže o vtedajšom východnom bloku do rakúskych novín. Počas náhodnej návštevy Bratislavy Eva objaví v novinách oznámenia o úmrtiach - dozvie sa, že najmladšia z troch sestier tragicky zahynula. Eva pozbiera všetku svoju odvahu a vyberie sa za Kamilinými rodičmi, aby sa dozvedela, čo sa stalo.
Silvia Goralová žije so svojou mamou Klárou v rodinnom dome na okraji mesta. V susedstve býva Klárina sesternica Tereza Poláková so svojimi synmi Gregorom a Danielom. Všetky tri deti sú polovičné siroty, a preto vyrastajú ako súrodenci s dvoma mamami. Táto rodinná idyla sa začne drobiť, keď sa matky rozhodnú, že by sa Silvia a Gregor mali zobrať, aby ich pozemky zostali pekne pohromade. Ale deti majú iné plány - Silvia miluje Daniela a Daniel ju a tiež holuby, ktoré mu daroval obľúbený dedinský farár. Ten si rôznymi darčekmi kupuje mlčanie miništrantov, ktorých na fare sexuálne obťažuje.
Keď Daniel v auguste roku 1968 po začiatku okupácie Československa vojskami Varšavského paktu náhle zmizne, Silvia sa ho vyberie hľadať do sveta...
Román rakúskej spisovateľky Zdenky Beckerovej je príbehom detstva a dospievania v Československu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov a hľadania samého seba uprostred marazmu komunistickej spoločnosti.
Každú sobotu navštevuje Lara svojho staručkého otca, o ktorého sa cez týždeň stará opatrovateľka. Teo Mudroch, vozíčkar, žije predovšetkým vo svojich spomienkach na svoju krásnu manželku, presvedčenú komunistku, a na svoju policajnú kariéru, ktorá vyvrcholila menovaním za náčelníka krajskej správy. Túto pozíciu získal predovšetkým za vyriešenie brutálnej vraždy dvoch mužov, ktorá vyvolala v bývalom Československu veľkú pozornosť.
Teraz, po mnohých rokoch si otec želá, aby dcéra napísala knihu o jeho najväčšom prípade. Lara sa najskôr bráni, ale nakoniec aj ona prepadne príbehu, ktorý ju fascinuje. Román Najväčší prípad môjho otca je inšpirovaný reálnym prípadom Ireny Čubírkovej z roku 1964. Brutalita, s ktorou Čubírková zavraždila svojich partnerov, nemala v tej dobe obdobu. Príbeh patrí medzi najzaujímavejšie prípady svetovej kriminológie.
BÁSNICKÁ ZBIERKA:
Básnická zbierka V zatmení mesiaca je zaujímavá a moderná ľúbostná poézia, mapuje svet zaľúbenej ženy, jej túžby i strety s realitou, v imaginatívnych poetických obrazoch podáva históriu jedného hlbokého, ľudského, život meniaceho vzťahu.
Láska, i keď nenaplnená, lebo milujúcich toľko vecí spája, koľko ich aj oddeľuje, sa stáva skúškou ľudskej zrelosti obidvoch lyrických subjektov zbierky.
Preklad poézie Zdenky Beckerovej je obohatením nášho poznania literatúry nám najbližších susedov a pohľad do súčasnej rakúskej poetickej scény.
(Mila Haugová)
... hra svetla s vodou
slnko sieti prúdua vetra
obrazyrozmazané v šikmom zrkadle
skutočnostiprichádzajú po víziách
miznú z obzoru
sú obrazy a slováskutočnejšie
ako pravé sny
Zatiaľ iba v nemčine a iných jazykoch:
Webová stránka, na ktorej sa môžete bližšie dozvedieť o tvorbe Zdenky Beckerovej:
Kontakt:
zdenka.becker(zavináč)gmx.at
Táto stránka bola skontrolovaná a zaktualizovaná v novembri 2016.
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.

Jarmila Repovská

22. dubna 2013 v 21:06 | Nata Sabová v spolupráci s Jarmilou Repovskou
JARMILA REPOVSKÁ - autorka románov:
Do roka a do dňa (2006, Ikar)
Nové dejstvo (2007, Ikar)
Bodka v adresári (2009, Ikar)
Ako si neskaziť život (2013, Koruna)
Ak by mala Jarmila Repovská charakterizovať svoju tvorbu, nazvala by ju "cestopisy po duši". Snaží sa v nich nachádzať riešenia každodenných problémov v oblasti vzťahov, hlavne vzťahov medzi mužmi a ženami, ale aj medzi priateľkami, či "priateľkami". Žartom-nežartom vravieva, že ak by si mohla svoje knihy prečítať pred niekoľkými rokmi, isto by sa vyhla vo svojom živote viacerým omylom. No na druhej strane práve vďaka prežitému mohla tie knihy napísať, podeliť sa so svojimi skúsenosťami s ostatnými a pomôcť iným čitateľkám a čitateľom pri riešení podobných situácií.

Ján Bryndza

18. dubna 2013 v 21:33 | Nata Sabová v spolupráci s Jánom Bryndzom
JÁN BRYNDZA - autor románu:
Mrcha Hollywood (2012, Marenčin PT, aj e-book)
- v spoluautorstve s Robertom Bryndzom - anglická verzia Bitch Hollywood (2012, Amazon Publishing), vyšla i v USA, Veľkej Británii, Kanade, Japonsku a Nemecku
Mrcha Hollywood je autobiografickou knihou, ktorú napísal život sám. Je v nej opísaný život autorov v Los Angeles, skutočné udalosti, ktoré sa odohrávali po ich prílete do Hollywoodu. Situácie to neboli vždy príjemné, ale boli také zaujímavé, že o nich museli napísať.
Životopis:
Ján Bryndza sa narodil v roku 1978 v Nitre. Je spisovateľ, publicista, prekladateľ, producent. Žil a tvoril v Londýne, Los Angeles, Prahe i Ríme. Ako žurnalista pracoval pre módne časopisy v Taliansku a pre The London Paper, týždennú spoločenskú rubriku. V Londýne bol producentom divadelnej hry Branko a Branka. Po roku v Los Angeles napísal spolu s Robertom Bryndzom knihu Bitch Hollywood, ktorá sa stala bestsellerom v USA, Veľkej Británii, Kanade, Nemecku... i na Slovensku.
Na Slovensko priniesol a preložil ďalší svetový bestseller E-maily Coco Pinchardovej (The Not So Secret Emails Of Coco Pinchard) od Roberta Bryndzu.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Ján začal s písaním ešte na základnej škole, kde mu uverejnili niekoľko poviedok. Už vtedy ho fascinoval život, a preto začal opisovať svoje postrehy v poviedkach. Životom je posadnutý dodnes. Uchvacujú ho príbehy ľudí a cudzích kultúr. Dokázal by medzi nimi presedieť celé hodiny, sledovať ich a potom vytvárať príbehy po svojom, na papier alebo len tak v hlave. Usmívající se Od písania poviedok sa dostal k písaniu textov pesničiek a to ho po rokoch priviedlo k napísaniu svojej prvej knihy. Medzitým písal pre módne časopisy a noviny v zahraničí.
Odkaz od Jána pre čitateľov:
"Vážim si každú zdravú kritiku a spokojných čitateľov. Pokiaľ vás pobaví môj pohľad na svet, tak som veľmi šťastný. Usmívající se"
Skutočný príbeh o slovenskom chalanovi Jánovi, stylistovi, ktorý ide do Hollywoodu za lepším životom a naplnením svojich snov. Na úspech má všetky predpoklady. Svetoznáma hollywoodska herečka si ho najme ako stylistu. Je to však obyčajná depresívna využívačná mrcha. Spriatelí sa s bohatým homosexuálnym párom, ktorý pretláča svoju hroznú kozmetickú značku, hoci ju ani sami nepoužívajú. Spolupracuje s asistentom filmovej hviezdy, ktorý je na pokraji kolapsu zo snahy preraziť v Hollywoode. Ako dopadne jeho obrovské dobrodružstvo v prostredí plnom intríg a využívania?
Príbeh o tom, ako to skutočne funguje za bránami víl hollywoodskych hviezd a v šoubiznise vôbec.


UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.

Robert Bryndza

18. dubna 2013 v 20:24 | Nata Sabová v spolupráci s Jánom a Robertom Bryndzom
Robert Bryndza je jednou z výnimiek na tomto blogu, a to z dôvodu, že nie je Slovák. No patrí k dvojici spoluautorov: Robert Bryndza a Ján Bryndza, ktorí už istý čas pôsobia na slovenskom knižnom trhu, a preto si neviem predstaviť, že by som ich neuviedla oboch. Moje spisovateľské kolegyne a kolegovia mi to iste nebudú mať za zlé a dúfam, že ani Vy, ostatní čitatelia. Usmívající se
ROBERT BRYNDZA - autor románov:
Mrcha Hollywood (2012, Marenčin PT, aj e-book)
- v spoluautorstve s Jánom Bryndzom - anglická verzia Bitch Hollywood (2012, Amazon Publishing), vyšla i v USA, Veľkej Británii, Kanade, Japonsku a Nemecku
E-maily Coco Pinchardovej (2013, Ikar)
- anglická verzia The Not So Secret E-mails Of Coco Pinchard (2012, Amazon Publishing), vyšla i v USA, Veľkej Británii, Kanade, Japonsku a Nemecku
Láska ako prekážka (2014, Ikar)
Všetky Robertove knihy sú vtipné a napínavé, ale to je asi tak všetko, čo majú spoločné. Každý príbeh je iný.
Román Mrcha Hollywood je založený na skutočných bláznivých skúsenostiach autorov, je v nej opísaný ich život a práca v Hollywoode pre známu filmovú hviezdu. Zatiaľ čo román E-maily Coco Pinchardovej je fikcia, romantická komédia, ktorá čitateľov rozosmeje aj rozplače. Je to jedna z tých zábavných kníh, ktorú neodložíte, kým ju nedočítate, s charaktermi, do ktorých sa zamilujete. Zaujímavosťou je, že v nej nie sú kapitoly, je napísaná prostredníctvom e-mailov. Láska ako prekážka je jej pokračovaním.
Životopis:
Spisovateľ a scenárista Robert Bryndza sa narodil v roku 1979 v Lowestofte vo Veľkej Británii. Vyštudoval prestížnu Guilford School of Acting v Londýne. V roku 2007 napísal komédiu Branko a Branka, v ktorej sám hral a predstavil ju aj na medzinárodnom festivale v Edinburgu. V kariére scenáristu pokračoval v Los Angeles. V roku 2010 bol finalistom významnej scenáristickej akadémie BBC.
E-maily Coco Pinchardovej je Robertova knižná prvotina a je rád, že si ju po obrovskom úspechu na americkom a anglickom trhu môžu prečítať aj slovenskí čitatelia. Je spoluautorom knihy Bitch Hollywood, ktorá sa stala bestsellerom aj na Slovensku pod názvom Mrcha Hollywood.
Momentálne žije na striedačku medzi Londýnom a Nitrou.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Robert začal s písaním popri herectve. Písal scenáre pre vlastné divadelné hry. Z jedného z nich vyprodukoval komédiu Branko a Branka, ktorá zožala veľký úspech na medzinárodnom divadelnom festivale v Edinburgu. A tak pri písaní zostal. Usmívající se
Má rád tú slobodu. Spisovateľom môžete byť kdekoľvek na svete. Páči sa mu vytváranie nových charakterov a fantastických príbehov. Miluje, keď si sadne za počítač a nápady, ktoré prichádzajú, občas prekvapia aj jeho samotného.
Odkaz od Roberta pre čitateľov:
"Rád ľudí svojimi príbehmi zabávam a som vďačný za každú spokojnú čitateľku a čitateľa. Moje príbehy sú pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie."
Skutočný príbeh o slovenskom chalanovi Jánovi, stylistovi, ktorý ide do Hollywoodu za lepším životom a naplnením svojich snov. Na úspech má všetky predpoklady. Svetoznáma hollywoodska herečka si ho najme ako stylistu. Je to však obyčajná depresívna využívačná mrcha. Spriatelí sa s bohatým homosexuálnym párom, ktorý pretláča svoju hroznú kozmetickú značku, hoci ju ani sami nepoužívajú. Spolupracuje s asistentom filmovej hviezdy, ktorý je na pokraji kolapsu zo snahy preraziť v Hollywoode. Ako dopadne jeho obrovské dobrodružstvo v prostredí plnom intríg a využívania?
Príbeh o tom, ako to skutočne funguje za bránami víl hollywoodskych hviezd a v šoubiznise vôbec.
Kde Bridget Jonesová skončila... Coco Pinchardová pokračuje!
Coco sa vydala mladá, porodila krásneho syna a sen o úspešnej kariére spisovateľky zavesila na klinec. Napokon jej predsa vyjde román, manžel Daniel zošedivie ako strieborný lišiak a syn Rosencrantz dospeje. Je čas užívať si život!
Pod vianočným stromčekom si Coco otvára darček od Daniela. Nie je to šperk, ale iPhone. Predznamenáva začiatok Danielovej krízy stredného veku a Coco ho nachytá v posteli s mladšou ženou.
IPhone sa jej stane spovednicou. Coco sa cez e-maily zdôveruje priateľom - Chrisovi, starnúcemu synovi zbohatlíkov, mierne alkoholickej učiteľke Marike a mnohým ďalším. Potom stretne fešáka Adama a ako slobodná štyridsiatnička zbiera a lepí kúsky svojho rozbitého života.
Coco prežíva úspešné obdobie svojej spisovateľskej kariéry a jej vzťah so sexy Adamom silnie každým dňom. Dokonca začnú spomínať aj svadbu! No odrazu, deň predtým, ako sa k nej má Adam nasťahovať, sa s ňou bez akéhokoľvek vysvetlenia rozíde...

Coco to nedá a po neúnavnom pátraní zistí príčinu rozchodu. Adam sa topí vo veľkých problémoch a potrebuje jej pomoc. Zničí Adamova nerozvážnosť ich budúcnosť? Alebo sa ich príbeh skončí rozprávkovým "a žili spolu šťastne, až kým nezomreli"?

Láska ako prekážka je veselá romantická komédia plná zábavných britských aj slovenských postáv. Je to voľné pokračovanie knihy E-maily Coco Pinchardovej.
Webová stránka, na ktorej sa môžete bližšie dozvedieť o tvorbe Roberta Bryndzu:
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.

Erika Ridziová

14. dubna 2013 v 20:14 | Nata Sabová v spolupráci s Erikou Ridziovou
ERIKA RIDZIOVÁ - autorka románov:
Na konci dúhy (2008, Artemis)
Pasca na motýľa (2009, Artemis)
Divé maky (2010, Motýľ)
Vyššie je už iba nebo (2011, Motýľ)
Kam tečú rieky našich nádejí (2013, Motýľ)
Tvorba Eriky Ridziovej je určená všetkým, ktorí majú radi napätie aj romantiku, ktorí sa zaujímajú o psychológiu postáv a príbehy ľudí okolo seba, teda rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. Ide o zmes žánrov: od psychologického, cez romantický až po kriminálny, jej príbehy sú napínavé, s prekvapivými zvratmi a vyvrcholeniami a odohrávajú sa na Slovensku i v Nemecku.

Dominika Chromčáková

3. dubna 2013 v 22:22 | Nata Sabová v spolupráci s Dominikou Chromčákovou
DOMINIKA CHROMČÁKOVÁ - autorka románu:
Zaslepená (2011, Motýľ; aj e-book)
Je to kniha na chvíľky oddychu, s troškou lásky, smútku a všetkého, čo k životu patrí.
Životopis:
Dominika Chromčáková sa narodila 27. mája 1991 v Bratislave. Svoje detstvo prežila v dedinke Ivanka pri Dunaji, toho času žije v Bernolákove. Študuje na Univerzite vo Viedni, odbor divadelné, filmové a mediálne vedy.
Jej dve najväčšie slabosti sú knižky a pečenie. Rada pečie bez receptov, vymýšľa, kombinuje a ozdobuje. V tomto má podľa nej pečenie veľa spoločného s písaním. Pri písaní taktiež vymýšľate, kombinujete a aj ozdobujete. Sníva o malej kaviarni s dobrou kávou, domácimi koláčikmi a literárnym kútikom, kde by sa konali rôzne diskusie pre veľkých aj malých. Inak je taká obyčajná, nerozhodná a typická žena, ktorá má kopec nápadov, občas nevie, čo chce, no najčastejšie toho chce viac, ako sa dá stihnúť. Usmívající se
Čo ju priviedlo k písaniu:
Dominika začala písať už ako malá. Najprv to bola akási sci-fi rozprávka, potom pokus o tínedžerský román, nejaké tie poviedky a ako pätnásťročná začala písať Zaslepenú, ktorá sa mala pôvodne volať Marshmallow, ale tento názov jej, bohužiaľ, neprešiel. Nejaký ten čas si knižka poležala v počítači, potom ju znova vytiahla, dopísala niekoľko strán... a onedlho ju už držala vydanú v rukách.
Odkaz od Dominiky pre čitateľov:
"Uvarte si dobrú kávu/čaj, siahnite po nejakej knižke, zahoďte svoje starosti a ponorte sa do fiktívneho sveta - to je najlepšia terapia, akú poznám. Ak sú vaše problémy a depresie ešte väčšie ako obvykle, naordinujte si k tejto liečbe aj dobrú čokoládu alebo inú sladkú dobrotu."Mrkající
Keď sa Liliana odsťahuje od rodičov do svojho prvého bytu, plná nádejí začína novú životnú etapu. Bez záväzkov, bez akýchkoľvek problémov, iba so svojimi dvoma vernými kamarátkami a poriadnou dávkou entuziazmu. Aké by to však bolo bez mužov? Keď stretne prvého, jej život okamžite naberá obrátky. Keď stretne aj druhého, všetko sa neuveriteľne skomplikuje. Balansuje na okraji priepasti a usiluje sa vybrať si ten správny smer.
Určite poznáte ten sladký pocit, keď si pripadáte ako v siedmom nebi, užívate si okamihy blaha a ste si istí, že vám ku šťastiu nechýba už vôbec nič. No potom sa sladkosť začne pomaly rozpúšťať a zostáva len prázdno... To isté prežíva aj Liliana po Patrikovom boku. A rovnako chutí aj život. Chvíľu je sladký, ale neskôr sa tá sladkosť vytratí a zostávajú len spomienky...
Kontakt:
dominika.chromcakova(zavináč)gmail.com
Na krste knižky v Martinuse na Obchodnej ulici v Bratislave.
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: