Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Dana Janebová

25. dubna 2013 v 12:50 | Nata Sabová v spolupráci s Danou Janebovou
DANA JANEBOVÁ - autorka zbierok poézie:
Moje ruky sú Láska (2009, SAUL)
Odsúdená na Lásku (2011, Perfekt)
Tvoje oči sú Cesta (2012, Perfekt)
Moje brehy (2016, Perfekt)
Vibrácie neba (2017, Perfekt)
Autorka otvára svoj vnútorný svet a hovorí, že pocity ľudí sú si veľmi podobné, keď prežívajú vo svojich vzťahoch chvíle lásky, krízy a rozchodov. Vo svojich zbierkach poézie opisuje vzťah muža a ženy, ktorí prešli zamilovanosťou, láskou a napokon dospeli k rozchodu. Stotožnenie sa s jej básňami môže pomôcť pozornému čitateľovi pochopiť pocity iných a i samého seba.
Danine zbierky sa zaraďujú medzi intímnu lyriku. Sú určené pre široké spektrum čitateľov, ktorí nepohrdnú poéziou.
Životopis:
Dana Janebová, rod. Húšťavová, sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Základnú školu začala navštevovať v Komárne. Po povodniach, v roku 1965, sa jej rodina presťahovala do Galanty, kde Dana dokončila základnú školu i strednú všeobecnovzdelávaciu školu a začala štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk - hudobná výchova. V tomto čase získala prvé miesto vo vlastnej tvorbe vysokoškolákov v regióne, s postupom na Akademický Prešov.
Po ukončení školy sa pravidelne zúčastňovala okresných i celoslovenských súťaží, prispievala do dennej tlače. V roku 1986 jej Galantská knižnica vydala prvotinu Vibrácie. Až v roku 2009 došla k rozhodnutiu vydať knižne zbierku básní Moje ruky sú Láska, ktorú redigoval a vydal slovenský básnik Ľudovít Fuchs vo vydavateľstve SAUL. Po nej nasledovali ďalšie zbierky vo vydavateľstve Perfekt, ktoré ilustroval Čeněk Žiaček.
V súčasnosti autorka žije a tvorí v Šali, kde vyučuje na základnej umeleckej škole.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Dana začala písať ako 15-ročná, ale hlbší vzťah k poézii získala až na fakulte, kde pod vedením profesora Antona Popoviča vnikala do tajov verša. Viazaný verš ju veľmi neupútal a zostala verná voľnému veršu, vlastne až doteraz. Písať začala preto, lebo sa často zúčastňovala recitačných súťaží a poézia jej prirástla k srdcu. A tiež aj preto, lebo tvorivosť je to, čo človeka naozaj duchovne posúva a obohacuje.
Odkaz od Dany pre čitateľov:
"Vždy som prekvapená, ale i potešená, keď mi niekto povie, že ho zaujali moje verše, že si ich číta a že sa v nich našiel. Je to preto, že nemám až tak často možnosť konfrontácie s čitateľmi. Dnes sa poézia dostala do úzadia, ani vydavateľstvá ju nevydávajú rady. Je stratová. Veľká škoda! Práve poézia veľmi obohacuje duchovný stav človeka, aj keď si to mnohí nepriznajú. Poézia je vlastne hudba slova. Možno je chyba v škole, kde sa jej až tak nevenujú, či možno v uponáhľanom živote, keď nie je čas na čítanie? Poézia sa vytratila z nášho života. Zasa veľká škoda pre človeka. Každý velikán v literárnom svete začínal poéziou. Pretože práve poézia je tá, ktorá vie pohladiť dušu."
Básnická zbierka Moje ruky sú Láska je prvým zhrnutím celoživotného básnického zrenia autorky. Odzrkadľuje premeny lásky vo vzťahoch, kladie otázky i dáva odpovede. Táto zbierka je prvou časťou trilógie.
Posielam lásku
do sveta
nech nedrží sa
iba mojich rúk
nech ku vám
všetkým odlieta
a dotýka sa
nekonečných múk
Nezdobte si nimi
svoje hlavy
tŕňové koruny
dajte na vešiak
Radosť a mier
nech sú na vašej strane
nech zmizne z tvárí strach
Do srdca ruže sveta sadím
nech sálajú z knihy
ktorú držíte
hľa ako prevoniava vesmír
slovíčko - LÁSKA -
Nech krúži navždy
po zemskej orbite
V druhej zbierke trilógie, Odsúdená na Lásku, je kľúčovou záležitosťou rozchod, a tiež jeho prijatie a vysporiadanie sa s ním. Súčasná doba je poznačená práve rozchodmi, ktoré hlboko zasahujú do citového života ľudí.
Tretia kniha, Tvoje oči sú Cesta, je pozitívnym zakončením trilógie, ktorá je zasvätená LÁSKE ako takej - posvätnej a postavenej nado všetko.
Aké je nezmyselné trápenie...
Neviem do tvojich stôp vkročiť
tak ako ty do mojich nie
len vedľa seba ideme
ty si vetrom
a ja víchrom
o tom to je
BEZVETRIE
Bez citov prežívanie
Sedíme si v tíšine
mdlo ticho a nevinne

V piatej zbierke poézie Vibrácie neba autorka Dana Janebová už nerieši vzťahovú problematiku týkajúcu sa muža a ženy a ich lások a rozchodov, ale prichádza s novou témou, ktorá je zameraná na duchovnú oblasť každodenného života. Podsúva čitateľovi myšlienku, aby sa zaoberal s vierou v dobro a bezpodmienečnú lásku, ktorú nazývame aj "Boh". V zbierke sú básne, ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty človeka a jeho bytia v hmotnom svete, jeho uvedomenia si životnej cesty a pochopenia samého seba v stvorení. Jednu časť zbierky tvoria aj modlitby, ktoré môžu bezprostredne vyvierať z hĺbky duše každého človeka. Dalo by sa povedať, že sú to také mantry, ktoré opakovaním sa môžu zvyšovať previbrovanie človeka na vyššiu duchovnú úroveň. To znamená konať dobro a lásku a vymedziť zlo a negativitu zo svojich životov. O tom sú Modlitby. Ďalšiu časť zbierky tvoria Posolstvá, ktoré vychádzajú z podvedomia človeka napojeného na informačnú sféru "matky Zeme".
Blog, na ktorom sa môžete bližšie dozvedieť o tvorbe Dany Janebovej:
(Pozn. Stránka bola skontrolovaná a zaktualizovaná v...
... marci 2018)
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: