Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Juraj Červenák - str. 4

11. září 2013 v 22:21 | Nata Sabová v spolupráci s Jurajom Červenákom

str. 1, 2, 3, 4, 5

Prvá kniha trilógie Bohatýr
Píše se rok 965 a mladý kníže Svjatoslav se ujímá vlády nad Kyjevem a Novgorodem. Nehodlá však spravovat zemi z vladařského stolce, nýbrž ze sedla válečného oře. V žilách mu totiž koluje divoká krev varjažských předků a on chce sjednotit blízké i vzdálenější kmeny pod železnou rukou a udělat z knížectví největší mocnářství široko daleko. Jeho první dobyvační tažení směřuje na východ, k říši Bulharů na řece Ityl… Mezitím ve vesnici Karačarovo na území kmene Muromců žije mladík jménem Ilja, odvrhnutý vlastním rodem, slabý, neduživý, napůl chromý. Když osadu jednoho dne vypálí krutí nájezdníci, jedině Ilja přežije a musí se postarat o mrtvé. Právě tehdy zavítají do vesnice tři tajemní žebráci. Ti se nad chromým mladíkem slitují a sejmou z něj kletbu, která jeho nemoci způsobila. Ilja v sedle věrného Buruška vyráží na cestu za pomstou a jeho osud se brzy protne s osudem Svjatoslavovým. Oba totiž upírají svůj zrak k zlověstné Dračí věži v bulharském městě Suwaru…
(Preklad: Robert Pilch; obálka: Michal Ivan)
Druhá kniha trilógie Bohatýr
Po ovládnutí kraje Bulharů na řece Volze se kyjevský vojevůdce Svjatoslav na čas usadil v sídelním Bolgaru a upevňuje zde své mocenské pozice. Ilja a ostatní bohatýři, rychle se uzdravující z válečných zranění, jsou však jako na jehlách. Jejich úhlavní nepřítel, velekněz Tugarin, unikl někam na sever. Svjatoslav dovolí bohatýrům, aby se vydali po jeho stopách a jednou provždy s ním skoncovali. Družina vypátrá zloducha v divokých končinách obývaných kmenem Čeremisů, ale tam štvanice zdaleka nekončí. Jejich nepřítel totiž směřuje na sever, na území tajemných Čudů. Pověsti vyprávějí, že někde v tamních lesích je brána do záhrobí, na železný most a divotvornými silami obestřený ostrov Bujan… A právě tam chce zákeřný čaroděj konečně získat schopnosti, které z něj učiní poloboha. Ostrov však střeží neblaze proslulá čarodějná kněžna, kterou místní vyděšeným šepotem nazývají Baba Jaga - "matka hadů". Ilja a jeho druhové budou muset opět bojovat s dračími kouzly i s temnotou, která si našla zrádné srdce v jejich vlastních řadách…
Za túto knihu získal autor cenu čitateľov Einsteinův mozek.
(Preklad: Robert Pilch; obálka: Michal Ivan)
Tretia kniha trilógie Bohatýr
Kníže Svjatoslav v dychtivé touze posunout hranice kyjevského velkoknížectví a otevřít národům na severu přístupové cesty k bohatým jižním zemím a k Hedvábné cestě vyrazí proti Chazarské říši. Ta byla až doposud hlavní mocností v oblasti Kaspického moře, v povodí Volhy a ve stepích u Donu. Svjatoslavem vedené kmeny se v drtivé bitvě střetnou s armádou chazarského kagana, avšak tím rozsáhlé válečné tažení pouze začíná. Pořád jsou tady pevnosti Avarů, Alanů a Kassogů na kavkazských úpatích, dobře opevněná města na pobřeží Kaspického a Azovského moře a především pohraniční tvrz na řece Don, zvaná Šarkil - Bílá věž. Říká se o ní, že je nedobytná. A Kyjevané se o tom chtějí přesvědčit… Na daleké a namáhavé cestě si však bohatýři postupně uvědomují, že jejich nejhorším nepřítelem nejsou Chazaři, ani krvelační Pečeněgové vedení zrádným chazarským begem, ale temnota, která hlodá v jejich vlastních srdcích. Nakonec bude Ilja v citadele Šarkilu nucen zkřížit meč s mužem, jehož kdysi považoval za svého přítele…
Za túto knihu získal autor Cenu Akadémie sci-fi, fantasy a hororu v kategórii Najlepšia česká a slovenská kniha.
(Preklad: Robert Pilch; obálka: Michal Ivan)
Prvá kniha dilógie Bivoj
Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návu, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinům dovoleno překročit její tok a vystoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemných sporech. Letos však výroční slavnosti předcházejí zlá znamení. Libušina sestra Kazi byla cestou ze svého hradiště napadena děsivým démonem s kančí podobou. Vědmu v poslední chvíli zachránil Bivoj, syn Sudivojův, lovec z rodu Strošovců. Kdo běsa vyvolal? Proč se někdo pokouší zasít mezi české lechy svár? A jak to souvisí s varováním ducha Libušina otce, váženého knížete Kroka, který se zjevil svým dcerám a přinesl zvěst o hrozbě, přicházející z tajemných končin až někde za hvozdy mrtvých?
(Preklad: Robert Pilch; obálka: Michal Ivan)


Druhá kniha dilógie Bivoj
Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic. Čechové se skrývají v lesích a zdá se, že není naděje na záchranu. Krokovy dcery jsou však odhodlány nenechat své soukmenovce v otrockém područí. Přestože je rozdělila válka i černá kouzla knížete Hordaga a čarodějky Ašigy, plánují protiútok. Budou však potřebovat posily. Udatný Bivoj proto v čele malé družiny vyráží na sever, aby požádal o pomoc mocného čaroděje Přemysla, knížete Lemuzů. Nepřátelé mu, samozřejmě, budou chtít v doručení poselství zabránit. Chystají totiž útok na Levý Hradec, jedno z posledních svobodných českých hradišť, a účast severních kmenů v bitvě by zvrátila poměr sil…
(Preklad: Robert Pilch; obálka: Michal Ivan)
Územie Slovenska v dobe bronzovej. Princ Podarkés z Tróje prichádza do povodia Hronu, aby získal jantárový poklad, ktorý potrebuje ako výkupné pre mykénskeho dobyvateľa Hérakla. Sprievod s jantárom je však prepadnutý divochmi z kmeňa Hadozubov. Bojovník Astérios sa vydáva po ich stope. Medzitým sa vo veštiarni božskej Veľkej Matky dievčina menom Sýkorka pripravuje na poslanie Vševidiacej. Aby bol posilnený jej jasnozrivý vnútorný zrak, bude musieť prísť o zrak, ktorým vidí obyčajný pozemský svet…

(Preklad do češtiny: Robert Pilch; obe obálky a ilustrácie: Michal Ivan)
Prvá kniha cyklu Dobrodružstvá kapitána Báthoryho
Epos o protitureckých vojnách v Uhorsku, Sedmohradsku, Chorvátsku a Stredomorí v rokoch 1660 - 1664. Kapitán Kornélius Báthory, šermiar, rytier a básnik, už mnohokrát preukázal svoje vojenské kvality. Ako človek však zlyhal, keď po smrti manželky zanevrel na svojho syna a radšej dal prednosť vojenskej kariére. Dnes, keď má Michal Báthory 12 rokov, Kornel chce všetko napraviť a byť mu opäť otcom. Osud však chce, aby úprimnosť svojho pokánia dokázal veľkými obeťami a podstúpil neslýchané útrapy.
Michal je totiž zajatý lúpežnými martalovcami a kým sa jeho otec vystrábi z ťažkých zranení, stopy po chlapcovi pohltí Osmanská ríša. Skončil v otroctve alebo v niektorom z janičiarskych výcvikových táborov? Je len jediný človek, ktorý vie, kam presne Michala odvliekli. A ten sa práve pripojil k tureckej invázii do Sedmohradska. Kornel sa vydáva na cestu k transylvánskej pevnosti Varadín, proti ktorej už tiahne obrovská presila Turkov…
(Preklad do češtiny: Robert Pilch; obálka vpravo: Michal Ivan)
Druhá kniha cyklu Dobrodružstvá kapitána Báthoryho
Píše sa rok 1662. Po dvoch rokoch na tureckých galejach je z Kornela Báthoryho sotva tieň muža, ktorým kedysi bol. Zdá sa, že bezmenného otroka čaká už len smrť. Počas obliehania Kréty osmanskou flotilou sa však Báthory opäť stretáva s tureckým vzdelancom a cestovateľom Evliyom Čelebim. Ten kresťanského rytiera a básnika vykúpi z otroctva a urobí z neho svojho pobočníka na cestách. Na rozkaz samotného sultána má Čelebi sprevádzať záhadného vezíra Kirmizi Mustafu do odľahlých končín Sýrie a možno ešte ďalej, až k ruinám dávnovekých miest hlboko v púšti.
Nech už je cieľom vezírovho tajného poslania čokoľvek, bude to nebezpečná púť. Na Čelebiho, Báthoryho a ostatných striehnu piráti, vzbúrenci, záhadní zabijaci, ba možno aj nepriatelia, ktorým obyčajná zbraň neublíži.
(Preklad do češtiny: Robert Pilch; obálka vpravo: Michal Ivan)
Epické vyvrcholenie úvodnej trilógie cyklu Dobrodružstvá kapitána Báthoryho
Po dramatickom úteku z benátskeho zajatia kapitán Kornélius Báthory a jeho druh v zbrani, kozák Stepan Voronin, smerujú do chorvátskeho Medzimuria, krvou zmáčanej pohraničnej oblasti medzi kresťanským a mohamedánskym svetom. Tu si oceľou i olovom vydobyjú priazeň chorvátskeho bána Nikolu Zrínskeho, neľútostného turkobijcu. Súhlasia s tým, že po jeho boku podniknú trestnú výpravu na nepriateľské územie, no ešte predtým musia pomôcť priateľovi, mladému šľachticovi Bojanovi Gradovičovi.
V predvečer vojny ich cesta plná nástrah vedie do zlopovestnej Diablovej pevnosti, kde jedine môžu zlomiť smrtiacu kliatbu. Navyše sa z ďalekých krajov, až zo srdca Osmanskej ríše, blíži iné, neslýchané nebezpečenstvo.
Za túto knihu získal autor Cenu Akadémie sci-fi, fantasy a hororu v kategórii Najlepšia česká a slovenská kniha.
(Preklad do češtiny: Robert Pilch; obálka vpravo: Michal Ivan)

str. 1, 2, 3, 4, 5

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: