4. Psychologické a spoločenské romány N - R

22. května 2014 v 22:21 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

4. Psychologické a spoločenské romány

- hlavnou témou psychologického románu je vnútorný stav ústredných postáv. Je veľmi zložitý, čitateľ sa postupne dozvedá príčiny myšlienok a správania postáv a na konci je zvyčajne odhalenie alebo oslobodenie.
- spoločenský (sociálny) román nastavuje zrkadlo súdobej spoločnosti, neprikresľuje ju, ale vyobrazuje takú, aká je, so svojimi kladmi a zápormi. Rozoberá horúce témy, čitateľ sleduje boj hlavného hrdinu s vlastnou societou.
Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj realistický román, ktorý je založený na kritike spoločenských pomerov, a naturalistický román, ktorý ukazuje človeka ako produkt prostredia a zameriava sa na záporné stránky jeho života - alkoholizmus, prostitúcia...
N
Zdenka Beckerová
Stanislav Háber
Erika Ridziová

Marta Fartelová
Na krídlach duše
Eva Martinovičová
Nájdem ťa v čase
Nebezpečná nákaza
Erika Hornáková
Nečakaná diagnóza
Vladimír Jurišta
Eva Biela Brndiarová

Andrea Rimová
Nemecké dievča neplače
Tamara Tainová

Katarína Gillerová
Andrea Novosedlíková
Beata Štrauchová
Nikdy never ryšavke
Jarmila Repovská
O
Martina Solčanská
Enja Rúčková
Renata Bhujun (Beňačková)
Soňa Rebrová
Miroslava Varáčková
Stanislav Háber
P
Erika Ridziová
Hana Lasicová
Andrea Novosedlíková
Prečo práve ja?
Ružena Scherhauferová
Ružena Scherhauferová

Jana Chmelová
Dana Hlavatá
Katarína Machová
R
Silvia Antalíková
Katarína Gillerová
Rozlúčka s (ne)slobodou


 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: