Peter Valo - 1. časť

5. května 2014 v 18:20 | Nata Sabová v spolupráci s Petrom Valom
PETER VALO - autor...
... beletrie:
Juj, keby tak Psiare mestom boli...! - satirická burleska (1986, Slovenský spisovateľ)
Orgie bez Tibéria - paródia na sci-fi
(1989, Slovenský spisovateľ)
Zabíjal som štát - úsmevný príbeh slovenského stíhača Fera Kotlára (1992, Atrakt)
Slovenské eso a ruský cár - príbeh dvoch pilotov z 13. stíhacej letky Jána Režňáka a Petra Horvátha (1996, Atrakt)
Čierny humor v bielom plášti - humoresky zo života známych slovenských lekárov
(2013, ForzaMusic)
... textu k súboru fotografií:
August 68 na Slovensku (1990, OKO)
... literatúry pre deti:
Zlejko sa vráti (1993, Atrakt) - spracované i ako divadelné predstavenie a televízna inscenácia pod názvom Cik cak cik cak bum.
... bibliografií:
Virsíkovci (2002) - autorská knižka Petra Vala, ktorá je predchodkyňa autobiografie profesora karola Virsíka Odchádzam s Hipokratom
Odchádzam s Hippokratom - kniha vznikla spoluprácou Petra Vala a ftizeológa profesora Karola Virsíka, o ktorom dielo je (2005, Nebojsa).
Chirurg, čo porážal šamanov - africké a iné dobrodružstvá primára Očenáša
(2014, vyd.)
... a je spoluautorom medailónového cyklu o slovenských osobnostiach:
Nezostalo po nich ticho I. - v spoluautorstve s Alenou Čisárikovou a Romanom Slušným (2009, ForzaMusic)
Nezostalo po nich ticho II. - v spoluautorstve s Alenou Čisárikovou, Janou Hevešiovou a Romanom Slušným (2010, ForzaMusic)
... a spoluautorom monografie:
SLOVNAFT 100 - k storočnici Slovnaftu; v spoluautorstve s Emilom Kudličkom (1994)
Peter Valo je aj autorom niekoľkých divadelných hier:
Knieža, Bratia, Kráľ - Veľká Morava - tri divadelné hry v spoluautorstve s Ivanom Hudecom, vydané i knižne (1988, Tatran)
Ako hryzie kôň - divadelná burleska; premiéra v roku 1989 v Štátnom divadle Košice
Mauzóleum - premiéra v roku 2000 v Spišskom divadle
Scenáristická činnosť:
Slovenské eso - televízny film o najúspešnejšom slovenskom stíhačovi v druhej svetovej vojne Jánovi Režňákovi
Divadlo bez opony - televízny cyklus; v spolupráci s Tomášom Janovicom a Miroslavom Horníčkom
Vlci, Živý sen, Veľké preteky - televízny komediálny triptych podľa Haškových poviedok z jeho potuliek po Slovensku; v spolupráci s Ľubomírom Stančekom
Bratislavské televízne pondelky -Televízne adaptácie hier Ivana Stodolu Keď jubilant plače a Henryho Fieldinga Sudca vo vlastnej pasci
Stratené pomníky - televízny dokumentárny film o spustošených pamätníkoch legionárov, ktorí bránili Slovensko proti agresii kúnovských boľševikov
Veľký poker alebo Malá vojna, Spišské memento - dokumenty o maďarskom útoku na Slovensko v roku 1939 (v spolupráci so Štefanom Oľhom)
Neskutočné reportáže - rozhlasový seriál
Králikovci - niektoré časti rozhlasového megaseriálu
Chirurg poslednej nádeje - publicistický film o plastickom chirurgovi Ladislavovi Košťálovi
Tvorba Petra Vala je rozsiahla a rôznorodá. Na svoje si prídu čitatelia, ktorí majú radi literatúru faktu s vojensko-historickou a lekárskou tematikou, i tí, čo sa radi zasmejú. Jeho literárne a scenáristické záujmy sa totiž pohybujú medzi humoreskou až satirou a literatúrou faktu. Fraška a tragédia sa často ukazujú ako dve strany jednej a tej istej mince.
Životopis:
Peter Valo sa narodil 4. júla 1948 v Komárne, kde maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Neskôr ho prijali na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení, ktorú ukončil v r. 1975 v odbore divadelná veda. So špecializáciou na divadelnú kritiku nastúpil do kultúrnej rubriky denníka Pravda. Patril medzi zakladajúcich členov občasníka Verejnosť (1989), z ktorého časť redaktorov neskôr vytvorila týždenník Nový Slovák (1990). Postupne pôsobil v redakciách Slovenský národ a Slovenská republika, vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre a Večerníku. Novinársku kariéru uzavrel osemročným pôsobením v redakcii týždenníka Slovenka.
V literárnej tvorbe sa Peter Valo spočiatku orientoval na divadelnú kritiku. V jeho novinárskej práci začali dominovať fejtóny a reportáže. Začal sa presadzovať ako televízny scenárista. Od fejtónu bolo blízko k humoru. V spolupráci s Tomášom Janovicom a Miroslavom Horníčkom sa podieľal na scenároch televízneho cyklu Divadlo bez opony. Spolu s Ľubomírom Stančekom vytvoril televízny triptych podľa Haškových poviedok zo Slovenska. Sám písal scenáre pre známe Bratislavské televízne pondelky. V humornom duchu sa niesli aj prvé knižky.
Reportáže ho priviedli k literatúre faktu. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa zaujímal o vojensko-historickú a lekársku tematiku. Spolupracoval na scenároch pre televízne filmy Stratené pomníky, Veľký poker alebo Malá vojna a Spišské memento.
Po roku 2000 uviedol v Spišskom divadle bláznivú frašku Mauzóleum a vrátil sa k humoristickej línii tvorby, čo sa prejavilo v rozhlasovom seriáli Neskutočné reportáže ako aj v niektorých častiach rozhlasového megaseriálu Králikovci.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Petrove poviedkové prvotiny boli spojené s členstvom v klube mladých autorov APROPO v roku 1966. Počas štúdia na VŠMU písal texty pre country skupinu Alabama a písanie recenzií a scenárov sa stalo jeho povinnosťou.
Odkaz od Petra pre čitateľov:
"Keby som nevyštudoval divadelnú vedu, nikdy by som nepísal pre divadlo. Keby som sa nepustil do písania fejtónov, nedopracoval by som sa k humornému pohľadu na svet. Keby som nezačal písať reportáže, nedostal by som sa k leteckým a lekárskym témam. Keby som nepoznal zážitky frontových pilotov, nemohol by som im venovať dve knižky. Bez poznania vojnových reálií by som nemohol pomôcť profesorovi Karolovi Virsíkovi pri písaní pozoruhodného životopisného románu. Všetko so všetkým súvisí. Treba sa len pozerať okolo seba. Tie najneuveriteľnejšie situácie a príbehy sa nedajú vymyslieť, tie sa musia stať."
BELETRIA:
Satirická burleska, ktorá sa odohráva v slobodnom kráľovskom meste Psiare, kde vládne filozofia hochštaplera Alfréda Štrombóciho. Veľký manipulátor vo svete médií i politiky dokáže na úkor spoločnosti zvládnuť a zmanipulovať každú situáciu. Čo v skrytej forme platilo za minulého režimu, v súčasnosti funguje ako princíp.

Paródia na sci-fi o podivnom vynálezcovi Cyrilovi Hammštadtovi, ktorý dospeje k poznaniu, že objaviť je možné všetko, čo vám len príde na um. Oveľa väčší problém je, ako sa vynálezov zbaviť.
Úsmevný príbeh slovenského stíhača Fera Kotlára na frontoch II. svetovej vojny. "Viete, deti, vojna, to vám bola taká doba, keď bomby padali a mládež tancovala. Keby tam nebolo tých sto miliónov mŕtvych, tak je to všetko iba sranda," - vyhlásil štábny rotmajster Pivovec a ďalší z hrdinov knižky Július Generál dodal: "Na Slovensku nemôže zvíťaziť nijaký režim, pretože je každý s každým rodina."
Recenzenti priraďovali knižku k dielam, ako boli Dobrý vojak Švejk a Hlava XXII.
Príbeh dvoch kamarátov z leteckej školy a 13. stíhacej letky Jána Režňáka a Petra Horvátha. Z prvého sa stalo s tridsiatimi dvomi zostrelmi letecké eso. Druhého za dezerciu odsúdili na smrť. Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso odmietol podpísať rozsudok smrti a udelil mu milosť. Najkrajšie na tom je, že napriek celkom rozdielnym osudom sa pri prezentácii knižky prejavili ako priatelia. Citát z tejto knihy je mottom pri vstupoch k Pamätníku zmierenia v areáli Ministerstva obrany SR.
S touto knižkou súvisí aj videoklip piesne Stíhači, ktorú zhudobnil a naspieval Jožo Barina.
Recitatív nahovoril Gustáv Valach.

Autor sa viac než dvadsať rokov venuje reportážam z nemocničného prostredia. Pri zápase o život dospel k poznaniu, že najpresvedčivejšou vizitkou lekára je osud pacienta. Pri stvárňovaní dramatických príbehov sa bližšie zoznámil s mnohými lekármi. Popri vážnych príbehoch nachádzal i čiernohumorné, niektoré na hrane zdravého rozumu, a tak vznikla knižka so 48 neuveriteľne bláznivými humoreskami zo života známych slovenských lekárov.
TEXT K SÚBORU FOTOGRAFIÍ:
Dielo vzniklo v spolupráci s fotografmi Pavlom Melušom a Jurajom Králikom. Je to vzácny súbor do tých čias "zakázaných" fotografií z pohnutých augustových dní roka 1968, keď sa začala okupácia Československa sovietskou, maďarskou, poľskou, východonemeckou a bulharskou armádou. Peter Valo je autorom textovej časti.
LITERATÚRA PRE DETI:
Hravé stretnutie dvoch mestských chlapcov s historicky doloženým zbojníkom Zlejkom. Z rozprávania starého otca sa im javí ako milý fantasta a kamarát. Autor cez čistú detskú optiku ukazuje dokrútený svet dospelých. Podľa knižky vznikla divadelná hra, ktorú uviedlo prešovské Divadlo Jonáša Záborského, a televízna inscenácia v STV. Názov divadelného a filmového spracovania bol Cik cak cik cak bum.
Ilustrátor: Ondrej Zimka
BIBLIOGRAFIA:
Pri príležitosti svojej päťdesiatročnice vydal Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb publikáciuVirsíkovci. Tvorí ju esej Petra Vala o známom ftizeológovi profesorovi Karolovi Virsíkovi, ktorý sa narodil za cisára pána, prežil prvú Československú republiku, počas prvej Slovenskej republiky pôsobil ako lekár na východnom fronte a po vojne zviedol víťazný boj s tuberkulózou, a jeho reportáže o vynikajúcich výkonoch lekárov z tejto nemocnice. Valova esej sa stala jedným z východísk pre neskorší Virsíkov autobiografický román.
Odchádzam s Hippokratom
Peter Valo spolupracoval s prof. Virsíkom na jeho autobiografickom románe - literárne spracovaných spomienkach zakladateľa nemocnice v Podunajských Biskupiciach, vynikajúceho lekára a človeka, ktoré hlboko oslovia každého čitateľa. V knihe je cítiť živú symbiózu prvkov z literatúry faktu s často humorným pohľadom na svet. Viac než tristostranový román vybavený dokumentárne cennými fotografiami je svedectvom o živote špičkového lekára, ktorý cez úsmev i slzy hovorí o svojej celoživotnej službe pacientovi v mene lásky k človeku ako k svojmu blížnemu a Hippokratovej prísahy, ktorú celý svoj lekársky život uznáva ako svoje krédo.

Africké a iné dobrodružstvá primára Očenáša
MEDAILÓNOVÉ CYKLY:

Knižka medailónov dvanástich osobností, ktoré na Slovensku zanechali stopu: Jara Filipa, Stana Radiča, Pavla Juráňa, Eleny Galanovej, Ondreja Nepelu, Vladimára Dzurillu, Františka Dibarboru, Ivana Krajíčka, Zory Kolínskej, Karola Duchoňa, Vladimíra Müllera a Gustáva Valacha.
Peter Valo ako jeden z autorov v knihe priblížil čitateľom hercov Gustáva Valacha, Fera Dibarboru a Ivana Krajíčka.
Pokračovanie spomienkových medailónov na významné osobnosti slovenskej kultúry a športu. Titul Nezostalo po nich ticho II ponúka pohľad na dvanásť ľudí, ktorí sa natrvalo zapísali do dejín slovenskej spoločnosti (Michal Dočolomanský, Dušan Hergott, Peter Dubovský, Vilma Jamnická, Karol Spišák, Rinaldo Oláh, Ján Berky-Mrenica, Jozef Urban, Dušan Pašek, Lucia Popp, Miloš Pietor, Vincent Šikula). Autorom sa podarilo zozbierať množstvo unikátnych výpovedí ako aj archívnych, častokrát dosiaľ nepublikovaných fotografií.
V tomto zväzku medailónov Peter Valo spracoval osudy režisérov Miloša Pietra a Karola Spišáka, speváčky Lucie Poppovej a ľudových muzikantov Rinalda Oláha a Berkyho Mrenicu.

1, 2

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: