14. Poézia O - V

6. května 2014 v 8:55 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

14. Poézia

- poézia je básnická tvorba, t.j. umelecký slovesný prejav, ktorý je na rozdiel od prózy písaný veršom. Patria sem básnické zbierky, výbery z básní, básnické almanachy i poézia pre deti.
O

Obrázky z domova

Dana Janebová
Vladimír Jurišta

Okamihy zázrakov

Okno do dvora
Zuzana Kuglerová


Osem myšiek, osem statočných
Osievanie kamienkov
P
Peter Papšo
Jana Chorvátová
Stanislav Háber


Stanislav Háber
Stanislav Háber
Gustáv Rumánek
POD a NAD
Požehnaním požehnané
Požehnaný domov
Prílivy a odlivy

Jana Chorvátová

Protiklady
Pyrománia

R
Ranné zamyslenia
Miroslav Kapusta
Gabriel Németh
S
Stanislav Háber
Gabriel Németh
Jana Chorvátová
Stanislav Háber
Srdce mi horí v ohni
Agi Jankuláková

Gustáv Rumánek
Stanislav Háber
Súvislosti
Pavol Stanislav
Š


Stanislav Háber

Štyri obdobia ľudskej duše 2006
T-Ť
Trolejbus v strede púšte
Miroslav Kapusta
Túžba po domove

Dana Janebová
Ťarcha a milosť
V
Vášne a smútky

Oľga Kohútiková
Miroslava Malovcová-Staníková

Peter Papšo

Stanislav Háber
Zdenka Beckerová


 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: