Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Alica Mikitovičová

4. června 2014 v 9:23 | Nata Sabová v spolupráci s Alicou Mikitovičovou
ALICA MIKITOVIČOVÁ - autorka zbierky poézie:
Blues a tri štvrtiny duše (1999, HOPE Košice)
Jej tvorba je určená milovníkom poézie. Obsahuje básne, ktoré vyjadrujú pocity mladého človeka, ktorý otvára svoju dušu tak do troch štvrtín. Novšie básne (ktoré však ešte knižne nevyšli) sú básňami zrelej ženy, venované láske, sklamaniu a životu ako takému. Charakteristickou črtou jej poézie je minimalizmus, voľný verš (až na pár výnimiek) a snaha vtesnať do malého priestoru emócie tak, aby bol čitateľ nútený hľadať ich zmysel medzi riadkami.

Životopis:
Alica Mikitovičová sa narodila 28. októbra 1970 v Michalovciach, kde žije a tvorí aj v súčasnosti. V rokoch 1989-92 študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdium však neukončila. Medzitým sa venovala tvorbe básní (viď. ďalší odstavec). Po rokoch sa vrátila k doštudovaniu, avšak v inom odbore - sociálna práca. Svoje poznatky z VŠ chce využívať práve v tejto oblasti.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Alica začala písať už na základnej škole, také detské rýmovačky, no výrazne ju ovplyvnil až pán profesor Andrej Sivčo na strednej škole. Učil ju slovenský jazyk a prebudil lásku v nej k slovu. Pod jeho vedením sa začala venovať písaniu básní.
V období, keď študovala na vysokej škole, posielala svoju tvorbu do Mladých rozletov, kde mal rubriku Jožo Urban a radil a hodnotil diela mladých autorov. Náplasťou na neukončené štúdium bolo jeho vyjadrenie k jej tvorbe, ktoré si dodnes váži, a nakopnutie na vydanie vlastnej zbierky. Ďalším spisovateľom, ktorý sa pochvalne vyjadril o jej básňach, bol Peter Jaroš, ktorý hodnotil diela mladých autorov v bývalej televízii VTV v rubrike Literárna dielňa. A tak sa jej za pomoci sponzorov podarilo vydať zbierku básní.
Po rokoch sa vrátila k písaniu a venuje sa mu práve teraz. Získala 2. miesto v regionálnej súťaži Zemplínske pero, naďalej píše poéziu, ale i prózu, ktorú môžete nájsť na mamtalent.sk a na fb-román.
Odkaz od Alice pre čitateľov:
"Som poetka, ukladám slová do veršov a viet. Písanie mi dáva možnosti, aké mi nedáva svet okolo. Každú chvíľu, keď píšem, si vážim. Vkladám do písmen aj kúsok seba. Potrebujem písanie k životu a tak isto potrebujem vás všetkých, ktorí ma budú čítať... Usmívající se"
Len nevinné duše dokážu smútiť. Za tým, čo je už dávno stratené, i čo je ešte nenaplnené. Pomalé tóny blues ich obaľujú clivotou, aby sa z nich postupne uvoľnili drobné pramienky túžby.
Autorkin debut sa pocitovo pohybuje medzi "smútkom sychravých rán", poznačených "čiernymi pocitmi beznádeje", a vybojovanými neraz i prebolenými istotami lásky a porozumenia. Najmä z oblasti partnerských vzťahov. V poetkiných dezilúziách, obnaženosti a vyprázdnenosti sa akoby z diaľok ozývalo volanie po svete, ľudskom teple a spoluúčasti. Pri čítaní jej veršov môžeme pochopiť silu bezradnosti dieťaťa i slabosť múdrosti intelektu.
Kontakt:
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: