Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Vladimír Jurišta

23. června 2014 v 14:34 | Nata Sabová v spolupráci s Vladimírom Jurištom
VLADIMÍR JURIŠTA - autor...
... noviel a románov:
Pasca na Sivého (1996, vlastným nákladom)
Hyeniss I. - Hyenissova kobka (2003, Magnum)
- preložené aj do angličtiny ako Hyeniss' dungeon (2002, Magnum, aj vyd. Authorhouse, USA)
Henrieta Vyvolená I. - Kráľovná bosoriek Chasa Frasa (2004, Magnum)
Nedokončený príbeh (2003, Magnum)
- preložené aj do angličtiny pod názvom The unfinished story (2004, Magnum)
... a poézie:
Odvrátená strana túžby - smutná a skľučujúca báseň (2002, Magnum)
Tvorba Vladimíra Jurištu je rôznorodá. Nájdete v nej detektívny príbeh (Pasca na Sivého); historickú epopej (Hyeniss I.), dobrodružno-rozprávkový príbeh (Henrieta Vyvolená), spoločenský román (Nedokončený príbeh) i poéziu (Odvrátená strana túžby). Špecifické na jeho tvorbe je však to, že je písaná v extrémne krátkom čase a mnohé z jeho diel získali titul certifikovaných rekordmanov v SR, ČR i celosvetovo.
Životopis:
Vladimír Jurišta sa narodil 1. septembra 1946 v obci Svrčinovec. Vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Čadci, po ktorej bol prijatý na štúdium žurnalistiky. Najprv absolvoval povinný "nultý ročník" v redakcii Třinecký Hutník, avšak potom prišlo sklamanie v podobe neprijatia na štúdium z dôvodu nedostatku miesta. A tak nastúpil na základnú vojenskú službu. V r. 1968 mal problémy s politikou a následne mu bolo odmietnuté štúdium na právnickej fakulte. Oženil sa, zamestnal v bani v Ostrave, kde pracoval 20 rokov a ukončil tam 4 semestre VŠB. V r. 1972 - 73 absolvoval pomaturitné nadstavbové štúdium Personálne riadenie podnikov, pre politickú nespôsobilosť však pracoval iba ako hlavný predák a banský záchranár, neskôr na personálnom útvare. Po zmene režimu podnikal, popritom vychoval 4 deti a v súčasnosti je na dôchodku a píše knihy. Je to pre neho skutočne radosť, keď sa zíde celá jeho rodina aj s vnúčatami. Jeho motto: Vernosť je pilier, ktorý musí mať jednu z najvyšších priorít v živote. Zodpovednosť za potomstvo je zákon najvyšší a nič na tom sa nedá zmeniť. Kto sa o to pokúsi, vždy to oľutuje, aj keď to navonok neprizná.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Vladimír napísal prvú báseň ako 7-ročný. Mala názov Guľovačka a znela: Po svrčinovskej trati si vláčik cestu kráti... Fascinovala ho najmä francúzska klasika a veľa spisovateľov (zoznam by bol dlhý). A raz to v ňom vyzrelo. Tento pocit pozná každý, kto sa stal alebo chce stať spisovateľom. Chcieť vypovedať svoje vnútro, a vypovedať ho verejne. Nie vždy sa to podarí, ale jednoznačne vždy stojí zato vyskúšať to.
Odkaz od Vladimíra pre čitateľov:
"Ja som ako malý sedemročný chlapec veľmi miloval čítanie. Telky ani počítače vtedy neboli. Keď matka zhasla svetlo a zavelila spať, ja som mal rozčítanú knihu, a to jednoducho nešlo. Nemohol som spať, zvykol som čítať knihy na ex. Vymyslel som možnosť, ako čítať pod perinou. Zapálil som sviečku a tak stihol prečítať pár riadkov. Viete si domyslieť, čo nasledovalo. Ale aj tak som to nevzdal, po výprasku remeňom som počkal, až rodičia zaspia, a dočítal som knihu na wc, až do rána..."
NOVELY A ROMÁNY:
Na začiatku bola fľaša. Po nej druhá a po druhej tretia. Pravdaže boli plné. Keď už boli prázdne a prišla na rad štvrtá, jeden z dvoch pánov, čo sedeli pri stole a popíjali, povedal: "Vieš čo, keď chceš, tak ti nejaký príbeh napíšem za jeden deň. Bude mať sto strán." Druhý pán sa zasmial a povedal: "Čo si šiši?! Po prvé, to nenapíšeš, a po druhé, veď by si sa dostal do Guinessovej knihy rekordov." A kýchlo sa mu. "Vidíš, je to pravda," povedal prvý pán a na druhý deň za necelých 18 hodín príbeh napísal. Ako sa mu to podarilo, nech sa páči. Posúďte sami...
Tento detektívny príbeh bol napísaný v roku 1981 a vydaný v roku 1996.
Hyenissova kobka je prvým dielom rozsiahlej viacdielnej historickej epopeje. Vznikla za 24 hodín (v hoteli Lipa v Čadci) a tento výkon bol ocenený ako novovytvorený slovenský rekord s postúpením rekordu do Londýna, kde by sa mal uznať za svetový rekord.
Druhú časť knihy tvorí detektívny príbeh Pasca na Sivého, ktorú autor napísal v roku 1981 v tréningu. Vtedajší režim zápis do Guinnessovej knihy rekordov neumožnil. Autor sa teda po dvadsiatich rokoch odhodlal znova začať písať. Zdá sa, že úspešne.
Uvidíme...
Z obsahu knižky:
Hyeniss I. - pojednáva o krutovládcovi a jeho manieroch. Zapáčila sa mu manželka jedného výrobcu dobrého vína, no keďže mu nebola po vôli, rozhodol sa zbaviť jej manžela. Zatvoril ho na ostrov, z ktorého nebolo úniku. Príbeh je pomerne dramatický. Ideovo napáda zneužitie moci jednotlivcami, ktorí sa k nej dostali... Moc by nemala byť koncentrovaná, ako krvavá niť sa vlečie dejinami a výsledok? Pozrite sa okolo.
Zahrmelo. Henrieta, aj keď už dávno dovŕšila jedenásty rok svojej pozemskej púte a pred ňou sa v blízkej budúcnosti črtajú prekrásne dvanáste narodky, na ktoré sa prenesmierne teší, predsa sa len zimomravo schúlila ako prestrašené vtáča a rýchle schovala hlavu pod perinu. Tentokrát to bol veru onakvejší tresk, mocný a niekoľkonásobne opakovaný, akoby sa vznášal vo svojej bezrozmernej moci v mnohých ozvenách...
Dňa 13. 11. 2003 v priestoroch Incheba Bratislava počas II. medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka začal pokus o vytvorenie slovenského a prekonanie vlastného svetového rekordu zo dňa 10. - 11. 4. 2002, ktorý vytvoril v hoteli Lipa v Čadci spisovateľ Vladimír Jurišta.
Dňa 16. 11. 2003 o 14:30 hod. odovzdal Vladimír Jurišta k podpisu rukopis o objeme 100 rukou písaných rukopisných strán. Po zrátaní úderov je evidentné, že autor vytvoril nový slovenský a svetový rekord.
Z obsahu knižky:
Nedokončený príbeh pojednáva o človeku, ktorému končí obmedzenie slobody, nadišiel deň, keď opúšťa väznicu. Cestou sa za zvláštnych okolnosti stretáva so ženou, ktorá je na dne. Podá jej pomocnú ruku a rozhodnú sa, že to spolu potiahnu ďalej...
Idea - netreba to v žiadnom prípade vzdávať. Vždy existuje cesta k cieľu, len aby ten cieľ mal zmysel a hodnotu.
POÉZIA
Básnická skladba Odvrátená strana túžby bola napísaná na Medzinárodnom festivale v Pelhřimove za 24 hodín, kde sa rovnako vytvoril slovenský a český rekord, s kandidatúrou na svetový rekord.
Kontakt:
magnumkompozitum(zavináč)gmail.com
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: