Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Elena Mária Rumánková

2. srpna 2014 v 23:45 | Nata Sabová v spolupráci s Elenou Máriou Rumánkovou
ELENA MÁRIA RUMÁNKOVÁ - autorka...
... zbierok poviedok:
Zakvitli lipy pod Drahami - Historely zo Starej Turej
(2004, MsÚ Stará Turá; 2004, vlastným nákladom)
Slnko im svieti do vlasov (2006, Vivit, Kežmarok)
Za tajomstvom pečatí - Historely zo Starej Turej II.
(2009, Linea Vera, Pezinok)
... dramatizácií noviel a románov Kristíny Royovej:
Sluha (2003, Vivit, Kežmarok)
Oľga (2007, Linea Vera, Pezinok)
Vykúpené šťastie (2010, Linea Vera, Pezinok)
Časť tvorby Eleny Márie Rumánkovej tvoria poviedky o histórii Starej Turej. V zbierke poviedok Zakvitli lipy pod Drahami dvaja chlapci cestujú v čase. Zbierka Za tajomstvom pečatí je jej voľným pokračovaním. Slnko im svieti do vlasov je zbierka poviedok zo školského prostredia, spomienky na výnimočných žiakov a udalosti z čias, keď autorka pôsobila ako učiteľka. Všetky poviedkové knižky sú vhodné pre širokú čitateľskú verejnosť, od žiakov základnej školy po dôchodcov.
Druhú časť jej tvorby tvoria dramatizácie diel Kristíny Royovej (1860 - 1936), slovenskej spisovateľky pochádzajúcej zo Starej Turej.

Životopis:
Elena Mária Rumánková sa narodila 31. marca 1939 v Starej Turej. Okrem stredoškolských a vysokoškolských štúdií prežila celý svoj život v rodnom meste, na ktoré je hrdá a má k nemu hlboký citový vzťah. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Trnave, Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave, odbor výtvarná výchova, rysovanie, ruský jazyk, a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk. Svoju učiteľskú kariéru začala ako učiteľka na 2. stupni ZŠ v Novom Meste nad Váhom, neskôr v Podolí, ale inak celý život pôsobila ako učiteľka na I. ZŠ J. A. Komenského v Starej Turej.
Výtvarné vzdelanie získala pod vedením akad. sochára E. Lehotského a akad. sochára R. Hornáka. Od čias strednej školy sa venuje maľbe, predovšetkým výrazným a nezameniteľným kvetinovým kompozíciám a okrajovo aj krajinomaľbe. Desaťročia sa zúčastňovala letných maliarskych sympózií pod vedením akad. maliarov Fera Kráľa a Josefa Hrona. Jej obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach po celom svete a nájdeme ich aj na obálkach básnických zbierok jej manžela. Počas svojho života vystavovala niekoľkokrát na Slovensku a aj v Čechách. Najznámejšia je jej olejomaľba Veduta Starej Turej (2003), ktorú darovala rodnému mestu a teraz sa nachádza vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.
S literárnou činnosťou začala v roku 2003 (viď. nasledujúca časť). V mladosti sa niekoľko rokov venovala ochotníckemu divadlu, kde sa zoznámila s budúcim manželom. Mnoho rokov bola členkov učiteľského spevokolu, viedla čitateľské hnutie pri miestnej organizácii Zväzu žien, viedla literárno-umeleckú náplň miestneho odboru Matice slovenskej, spolu s manželom bola i jeho spoluzakladateľkou. Ale predovšetkým sa celý život venovala mladučkým výtvarným a literárnym talentom, ktoré ako učiteľka viedla aj mimo rámca školského vyučovania. Niekoľko rokov viedla aj výtvarný odbor ZUŠ v Starej Turej.
Elena Mária Rumánková sa zaoberá aj piesňovou tvorbou. Známe sú hlavne jej Pieseň o Starej Turej a Turanský valčík, ktorý mal premiéru v septembri 2006 pri znovuotvorení zrekonštruovaného Námestia slobody v Starej Turej - pri tejto príležitosti napísala aj turnaskú rozprávku Strážkyňa vôd, o víle Vodulke, ktorej socha krášli fontánu na novom námestí. Rozprávku zaradila do druhého dielu svojich historel.
Od r. 2013 je členkou Spolku slovenských spisovateľov.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Elena Mária v literatúre debutovala v roku 2003 divadelnou hrou Sluha, ktorá je dramatizáciou rovnomenného diela Kristíny Royovej (výraznej osobnosti nielen protestantskej spisby začiatku 20. storočia). Vznikla pri príležitosti 100. výročia prvého vydania tejto novely. Celoslovenská premiéra hry sa konala 22. júna 2003 vo Vrbovciach. Hrali ju mladí ochotníci - stredoškolskí a vysokoškolskí študenti - nielen na území Slovenska, ale aj mimo slovenských hraníc.
Po tejto dramatizácii nasledovali ďalšie literárne diela - poviedky, divadelné hry. Menšie literárne útvary (poviedky, rozprávky a detská poézia) vychádzajú v rôznych periodikách na Slovensku, hlavne v časopise Dúha. Publikovala aj v krajanskom časopise Almanach National Slovak Society od the USA. Od r. 2007 je zapísaná v encyklopédii životopisov Who is Who. Jej životopis je uvedený v publikácii Literárne osobnosti podjavorinského kraja (2009), v r. 2013 získala ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny a v r. 2009 získala spolu s manželom ocenenie Čin roka mesta Stará Turá.
Odkaz od Eleny Márie pre čitateľov:
"Neviem si predstaviť svet bez kníh. Koľko kníh prečítam, toľko životov prežijem. Čítanie je mojou vnútornou duševnou potravou, je radosťou, zábavou i poučením. Bez čítania akoby som ani nežila."
ZBIERKY POVIEDOK:
Pútavo beletrizovaná história mesta Stará Turá nesie podnadpis Historely zo Starej Turej. Autorka sa v nej zaoberá skutočnými osobnosťami, podstatnými nielen z hľadiska dejín jej rodného mesta, ale historické fakty, udalosti a aj tieto osobnosti, o ktorých si pedantne naštudovala všetky možné dostupné informácie, opisuje v zaujímavých príbehoch. Hlavnými protagonistami deja sú Peter a Števo, chlapci na prahu dospelosti, ktorí za záhadných okolností začnú cestovať v čase. Kniha si preto hravo nachádza cestu k vekovo širokej čitateľskej verejnosti, a to nielen regiónu.
V tejto knihe autorka dopĺňa príbehy Petra a Števa o nové zážitky, pričom čitateľovi odhaľuje ďalšie historické fakty a približuje osobnosti regiónu. Na konci knihy je uvedená rozprávka o víle Vodulke. Má názov Strážkyňa vôd a autorka ju napísala pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného námestia v Starej Turej v r. 2006, kde sa nachádza aj fontána s vodnou vílou.

Zbierka poviedok zo školského prostredia, kde autorka pomyselne zhŕňa svoju učiteľskú kariéru v príbehoch o svojich žiakoch. Robí to však s láskyplným až materinským citom a táto svojím rozsahom tenučká, no obsahom zasycujúca knižočka by pokojne mohla niesť podnadpis: "Slepačia polievka pre školskú dušu", presne ako populárne poviedkové "Slepačie polievky" z americkej produkcie z deväťdesiatych rokov.
DIVADELNÉ HRY:
Dramatizácia rovnomenného diela Kristíny Royovej, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia prvého vydania novely Sluha. Celoslovenská premiéra divadelnej hry sa uskutočnila 22. júla 2003 vo Vrbovciach.
Dramatizácia novely Kristíny Royovej V pevnej ruke. S vydaním pomohla dcéra, M. Monošová, Linea Vera.
Tretia dramatizácia, tentokrát román Kristíny Royovej Za vysokú cenu. Grafické spracovanie: M. Monošová.
Kontakt:
rumagus(zavináč)stonline.sk
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: