Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Gustáv Rumánek

3. srpna 2014 v 11:12 | Nata Sabová v spolupráci s Gustávom Rumánkom
GUSTÁV RUMÁNEK - autor zbierok básní:
Napokon odložím husle
(2003, vlastným nákladom)
Po splne slnečníc (2006, Linea Vera, Pezinok)
Zdvihnutá minca (2009, vlastným nákladom)
Sto haiku a verše (2011, vlastným nákladom)
Bojto (2014, vlastným nákladom)
Venuje sa i faktografickej a publicistickej činnosti:
Bryndziarske pastorále - sága rodu Michala Klimáčka, st. otca Ľ. Podjavorinskej (2009, vlastným nákladom);
v doplnenom vydaní ako Za vôňou bryndze (2013, vlastným nákladom)
Staroturianske trvalky - zoznam 143 životopisov nežijúcich osobností (2009, vlastným nákladom);
v rozšírenom vydaní ako Trvalky zo Starej Turej - počet osobností doplnený na 162 (2013, vlastným nákladom)
V zrkadle času - 6 osobností Starej Turej (2012, Enterprice, s. r. o., B. Bystrica)
Personálna bibliografia (2013, vlastným nákladom)
Čriepky, črepiny - autobiografické príhody (2014, vlastným nákladom)
Gustáv Rumánek sa vo svojich zbierkach básní venuje nielen klasickej básňovej tvorbe, ale aj haiku, japonskému literárnemu útvaru. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou jeho zbierok.
V publicistickej činnosti sa venuje okrem iného aj mapovaniu významných historických osobností regiónu. Mnohým z nich sa vďaka jeho iniciatíve podarilo zrealizovať a slávnostne odhaliť aj pamätné tabule: Ján Slezák (1996), Ján Ondrejovič (2001), Janka Anna Bahnová (2003), Marie Rafajová (2006), Adam Pilát (2007), Jozef Roháček (2012) a iné. Pre tieto akcie boli spracované sprievodné brožúry - letáky.

Životopis:
Gustáv Rumánek sa narodil 14. novembra 1937 v Novom Meste nad Váhom. Vyštudoval Priemyselnú školu strojnícku v Novom Meste nad Váhom a Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave a získal titul inžinier. V súčasnosti žije v Starej Turej.
Jeho otec pochádzal zo zemianskeho rodu. Otcova matka Juliana bola rodená Ondrejovičová, zemiansky erb z r. 1693. Je otcom spisovateľky Martiny Monošovej.
Celý produktívny život pracoval v Chirane Stará Turá vo viacerých technologických funkciách: od vedúceho výrobného cechu, až po vývojového konštruktéra v odbore zdravotníckej techniky. Autorsky a spoluautorsky má na svojom konte viac ako tri desiatky patentovaných vynálezov.
V r. 1991 založil spolu so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou časopis Staroturanský spravodajca, ktorý začal pravidelne vychádzať od septembra 1993. Dlhé roky bol členom jeho redakčnej rady a prispieval doň článkami pod značkou "gek". Jeho články sa objavujú aj v miestnych periodikách: Trenčianske noviny, Kopaničiar expres, Beckovské noviny alebo Kálnické ozveny. Jeho príspevky uverejnili i niektoré krajanské časopisy v USA. Spracoval cca 400 príspevkov.
V mladosti pôsobil v ochotníckom divadelnom súbore, kde sa zoznámil s budúcou manželkou Elenou.Spolu s manželkou založil po r. 1989 Miestny odbor Matice slovenskej, niekoľko rokov ho spolu aj aktívne viedli. Básnik Ján Buzássy o jeho tvorbe napísal: "Zamyslenie nad plynutím času v človeku a v prírode v jeho veršoch sú filozoficky krotké a básnicky prosté. Je v nich život jednej generácie, nepatetický, ale dobrý. Práca, rodina, príroda sú v nich zastúpené vo vyváženom pomere. Viac by sme od básní hádam ani nemali chcieť!"
Od r. 2007 je zaradený do encyklopédie osobností Who is Who. Klub podjavorinských rodákov mu v r. 2008 udelil titul Významná osobnosť Podjaviriny. Jeho životopis je uvedený v publikácii Literárne osobnosti podjavorinského kraja, r. 2009. V r. 2009 získal spolu s manželkou cenu Čin roka mesta Stará Turá, ktorú udeľuje občianske združenie Sluha. V r. 2010 udelené Čestné uznanie v súťaži Najlepšie genealogické práce za Bryndziarske prastorále. Bol iniciátorom a jedným z autorov vydania druhej faktografickej publikácie o Starej Turej, vydané v r. 2012. Od r. 2013 je členom Spolku slovenských spisovateľov.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Gustáv sa začal písaniu a vydávaniu vlastných kníh venovať prakticky až v dôchodkovom veku. K literárnej tvorbe inklinoval aj predtým, no dvom pánom sa mu slúžiť nedalo. Podľa neho možno v živote robiť poriadne iba jednu prácu. A konštruktérčina pre neho nebola iba práca, ale aj hobby!
Odkaz od Gustáva pre čitateľov:
"Podstatnú časť toho, čo robím, robím preto, lebo som hlboko presvedčený, že my, Slováci, sme veľa dlžní vlastnej histórii. Preto nás aj tak Európa berie. Akoby sme na jednej strane zaspali na vavrínoch a na druhej veľmi radi zabudli, čo dobré pred nami vykonali predkovia. A v istom veku si skrátka treba položiť ruku na srdce a spýtať sa, čo zmysluplné pre svoj národ vykonal každý z nás..."
POÉZIA:
Debutová básnická zbierka. Už v nej sa objavuje popri klasických veršoch aj haiku, japonský literárny útvar. Jeho básne na konci zbierky hodnotí Ján Buzássy a Milan Resutík. Obálku, ktorú navrhla jeho dcéra M. Monošová, príznačne zdobí reprodukcia obrazu jeho manželky E. M. Rumánkovej s názvom Mesačná sonáta.
Opäť v zbierke nachádzame haiku, už v početnejšom zastúpení. Na dve básne pripadá jedno haiku, ktoré nielen graficky, ale aj významom súvisí s básňami na každej dvojstránke zbierky. Celkový dizajn zbierky (grafiku textu a tiež grafiku obálky i výber jej materiálu) vytvorila jeho dcéra M. Monošová, ktorá zbierku aj vydala (Linea Vera).
Pomer haiku a básní v zbierke je zatiaľ najfrekventovanejší, a to jedna k jednej: tridsaťtri básní a tridsaťtri haiku.
Haiku sa dostalo už priamo do názvu zbierky. Táto zbierka ich obsahuje naozaj sto, ale niektoré z nich sú publikované už v predchádzajúcich autorových zbierkach. Básní v zbierke je tridsaťdva. V závere zbierky tiež nájdeme i odborný výklad o vzniku, histórii a tradícii haiku, ktorý napísal autorov syn, orientalista a doktor filozofie Ivan Rumánek.
Najnovšia zbierka básní a haiku.
UKÁŽKY Z FAKTOGRAFICKEJ A PUBLICISTICKEJ ČINNOSTI:
Knižka má síce podnadpis "Sága rodu Michala Klimáčka, starého otca Ľudmily Podjavorinskej", no nejde o beletriu. V čisto faktografickej publikácii autor uvádza mnohé nové a zaujímavé faktografické súvislosti o živote spomínaného rodu, ktoré sám objavil, a táto brožúra je účelne doplnená o množstvo relevantných fotografií.
Na obálke knihy sa v čierno-bielom prevedení nachádza reprodukcia obrazu jeho manželky Eleny Veduta Starej Turej.
Publikácia obsahuje šesť životopisov významných (už nežijúcich) osobností regiónu Stará Turá. Táto zbierka životopisov je opäť hľadaním, mapovaním a overovaním nových faktov, ktoré autor sám objavil, zozbieral i zostavil.
Kontakt:
rumagus(zavináč)stonline.sk
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:




Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: