Jana Chorvátová

10. srpna 2014 v 8:52 | Nata Sabová v spolupráci s Janou Chorvátovou
JANA CHORVÁTOVÁ - autorka...
... básnických zbierok:
Príťažlivosť zemská - príťažlivosť ženská
(1999, Stella - Jana Chorvátová)
Pečatenie chvíle (2001, Centrum cudzích jazykov LINGUA A-Z, B. Bystrica)
Slováci poslovia slova (2007, Stella - Jana Chorvátová)
Dávkovanie nehy (2014, Centrum cudzích jazykov LINGUA A-Z, B. Bystrica)
... a bibliofílie:
Zrnká Petrovi Dvorskému - k 50-tym narodeninám maestra (2001, vlastným nákladom)
Tvorbou Jany Chorvátovej sa ako červená niť tiahne láska vo všetkých podobách. Nite sa vedno spriadajú, spevňujú, metamorfujú do priadze z drahých kovov. Stáva sa z nich čarovný lietajúci koberec, ktorý autorku povznáša do výšin, unáša do krajiny zázračného detstva i fantázie. Pevne však kotví v súčasnosti, kde je jej ťažiskom a centrom rodina i domovina.
Autorku možno charakterizovať ako duchovne spriaznenú osobu s umením slovesným, hudobným a výtvarným. Jej tvorba je duchovná, nežne ženská, zážitková. Dávkuje nehu cez recitáciu a svoju prežitú poéziu. Vypovedá o citoch predstaviteliek nežného pohlavia všetkých vekových kategórií. Sugestívnym ženstvom, ľúbostnou i rodinnou tematikou oslovuje prekvapivo však aj mužské pokolenie. No aj poslucháčov, ktorí sa v próze života nestretali s poéziou ani so žijúcou poetkou.
Životopis:
Jana Chorvátová sa narodila 19. septembra 1954 v Liesku na Orave. Po maturite na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej vyštudovala učiteľstvo v kombinácii slovenský jazyk a literatúra s výtvarnou výchovou na vtedy samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Učiteľskú aprobáciu si neskôr rozšírila o predmety špecifická príprava dievčat a pracovné vyučovanie.
Jej životné (profesiové, spoločenské a súkromné) osudy sú výrazne späté s Banskou Bystricou: v tomto meste pôsobila ako korektorka v Tlačiarňach SNP, neskôr ako referentka odboru kultúry na vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku. Dlhší čas vykonávala pedagogické poslanie a podnikateľské aktivity. V súčasnosti je na dôchodku a svoj čas venuje rodine a tvorbe.
Autorka je od r. 2002 členkou Spolku slovenských spisovateľov. Ako stála členka literárneho klubu Litera 2, ktorý funguje pri Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici, sa aktívne zúčastňuje na jeho akciách a v zborníkoch pravidelne od roku 1995 uverejňuje svoje verše. Príležitostne publikovala viaceré texty v regionálnych novinách Naša Orava, ORAVSKO, Gemerské zvesti, SME, Dotyky, Knižničných novinách ŠVK v Banskej Bystrici, Literárnom týždenníku, ale i v slovensko-českých časopisoch LR-MAGAZÍN i ALFA-CIT. Samostatne sa predstavila v mnohých poeticko-hudobných pásmach, v rádiu Regina, rádiu Lumen a v Slovenskej televízii. Svoje básne prezentuje na podujatiach Únie žien Slovenska. Pri jubilejnom 40. výročí Vansovej Lomničky vydala básnickú zbierku Slováci poslovia slova.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Odkiaľ začal vyvierať pramienok Janinej tvorby? Odkedy meandrami silnel v mocnejší prúd, aby ovlažoval? Aby premieňal všedné dni na sviatočné?
Orava milená. Je jej rodiskom s košatým rodostromom. Šieste dieťa z desiatich. Poetická duša vnímavejšie sledovala mikrosvet, ktorým bola spočiatku rodina, dedina či mestá štúdií. Málokto si v časoch jej mladosti, keď neboli mobily a internet, nepísal denníky. Prvé slohy, súťaže, recitačné vystúpenia, profesijné humanitné zameranie. Štúdium slovenského jazyka a literatúry s výtvarnou výchovou. Založenie vlastnej rodiny. Tri deti. Tvorivé aktivity sa presúvajú na neskôr.
Zvykne vravieť: "Všetci máme toho nažité na romány. No nie každý ich vie aj písať. Veľakrát máme problém i s pohľadnicou."
Ako hovorkyni početnej oravskej rodiny jej prischlo povedať poetickejšie i duchovnejšie slová, ktoré pečiatkovali tieto slávnosti nezvyčajnosťou. Pozdravy jubilantom do rozhlasu - to bolo roky rokúce len jej.
Keďže má aj akademické vzdelanie, pristupuje k písaniu veľmi sebakriticky. Práca v kultúre aj korektorky v tlačiarňach jej dala nesmierne veľa. Naučila ju byť stručnou a výstižnou vo vyjadrovaní. A tvorivou nielen obsahom, no i formou (kaligramy, netradičné usporiadanie písma). Píše voľným, ale aj viazaným veršom. Sama si knihy ako vydavateľka vydávala i distribuovala.
Nažité má na romány, píše však poéziu. Ako 45-ročnej zrelej žene uviedol do života jej debut maestro Peter Dvorský.
Odkaz od Jany pre čitateľov:
ŽELANIA
Po zime nevľúdnosti
prebudiť sa do jari
Nečakať či sa niečo podarí
Iniciatívy sa zhostiť
Upevniť slnko v duši
Otvoriť náruč doširoka
Poďakovať Bohu že nám dal dožiť roka
Lásku prežívať - nielen po nej túžiť
Básnická zbierka Príťažlivosť zemská - príťažlivosť ženská obsahuje symbolický počet 45 básní (vek, v ktorom autorka debutovala). Nachádzajú sa v nej lyrické miniatúry, voľne veršované ľúbostné básne a kaligramy. Hlavným námetom autorky je ľúbostný citový vesmír modernej ženy.
Básnická zbierka Pečatenie chvíle obsahuje 124 básní. Obsah zbierky možno charakterizovať nasledujúcimi výrazmi: manželské, rodinné a príbuzenské vzťahy, detstvo, krajina, predĺženie prchavej chvíle, dvojmotív spriadania slov do vrkočov básne a ich pečatenia.
Básnická zbierka Slováci poslovia slova je venovaná osobnostiam slovenského literárneho a umeleckého života. Niektoré z nich sa zaoberajú témami, ako napr. láska, medziľudské vzťahy, aktuálne spoločenské problémy. Obsahuje 61 básní.
Súčasťou zbierky sú aj niektoré básne z bibliofílie Zrnká Petrovi Dvorskému.
Poetka Jana Chorvátová prichádza pri príležitosti životného jubilea v novej básnickej zbierke s veršami, ktoré zaujmú citovosťou, ľudskosťou a ženskosťou. Poetickým médiom básní je láska vo všetkých jej podobách. V jej stvárnení predstavuje tento filozoficko-ontologický aspekt východisko z intímneho vzťahu medzi ženou a mužom vo vzájomnom rodinnom objatí. Lásku ako životnú miazgu však autorka ponúka nielen v šťastnom závoji, ale v kolobehu života si uvedomuje aj nástrahy, ktoré na ňu číhajú. Láska ako najsnovnejší základ bytia lyrického subjektu skĺzava často z reality do sna, aby umocnil jej korene v každodennom (spolu)žití.
Jana Chorvátová z osobného postupne vedie čitateľa do priestoru človečenstva, kde lásku vníma ako transmisiu človeka k lepšiemu, krajšiemu a úprimnejšiemu na ceste hľadania večného trojuholníka Pravdy, Krásy a Dobra. A tak vyznanie, reálne i snové rozmýšľanie o láske napĺňa aj predstavu o jej všeľudskom poslaní. Do mozaiky básní dávkuje aj verše venované osobnostiam ľudí zo svojho životného priestoru. Citovo silne oslovuje aj báseň venovaná Osvienčimu, ako aj Banskej Bystrici, kde autorka žije a preciťuje svoje básnické sny pod krídlami nehy v každodennom bytí. V skladaní svojich reálnych snov do básnickej mozaiky sústreďuje všetko podstatné zo životnej empírie, a tak z veršov cítiť rôzne pocity, nálady, dojmy, ktoré na autorku vplývali. Čitateľ nachádza popri očarení, svetle, radosti, nehy, aj smútok, nostalgiu, noc... Autorka pritom neupadá do dezilúzie, ale s čitateľom vedie úprimnú poetickú komunikáciu, ktorú dosahuje zrozumiteľnou obraznosťou bez komplikovaných jazykovo-štylistických konštrukcií. Jednotlivé básne predstavujú nejaký obraz, ktorý autorka modeluje zo slov zahalených nehou vyslovenou zo ženských úst, aby v závere báseň vyznela ako poznanie. Básne vytvárajú obrazy zdanlivej všednosti, pričom ich tradicionalizmus spočíva v senzibilite. Autorkin lyrický hlas vysiela jednoznačný signál, že žiť v mene lásky a milovať v mene života sa oplatí tak v intímnom, ako aj všeľudskom bytí. Preto aj v tejto zbierke prináša pár hrejivých poetických slov v podobe veršov, z ktorých "... je voda, čo v pravý čas ovlaží" dušu, sny, túžby, lásku... všetkých, čo ich čítaním vstúpia do tajomstiev človeka.


Príloha uvádzajúca autorkou:
Literatúra i citácie o autorke:
Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001. Zost. Darina Šovčíková a kol. Banská Bystrica
Literárno-kultúrny cestopis Oravy (Ján Dudáš, Jozef Janek) Dolný Kubín : Peter Huba 2002
Rozhovor s Mgr. Janou Chorvátovou, poetkou a spisovateľkou. In: Bibliotheca Universitatis, ročník 3, číslo 4, 2007-2008. Banská Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Umelecko-literárne osobnosti obce Liesek (Pavol Parenička) In: Knižnica, roč. 10, č. 1, 2009
Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia (Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová) Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica 2010
Zborníky literárneho klubu Litera 2 pri LHM ŠVK v B. Bystrici od r. 1995 doteraz
Wikipedia
Kontakt:
jchorvatova(zavináč)highland.sk
UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: