14. Poézia Z - Ž + 0 - 9

22. května 2016 v 13:51 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

14. Poézia

- poézia je básnická tvorba, t.j. umelecký slovesný prejav, ktorý je na rozdiel od prózy písaný veršom. Patria sem básnické zbierky, výbery z básní, básnické almanachy i poézia pre deti.
Z

Gabriel Németh

Stanislav Háber
Gustáv Rumánek


Silvia Havelková
Pavol Stanislav
Stanislav Háber


Oľga Kohútiková
Miroslava Malovcová-Staníková
Miroslava Malovcová-Staníková
(Oľga Kohútiková)
Ž
Zuzana Kuglerová
0 - 9

Stanislav Hoferek
Stanislav Hoferek

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: