4. Psychologické a spoločenské romány Š - Ž + 0 - 9

7. května 2016 v 0:03 | Nata Sabová v spolupráci s ostatnými autormi

4. Psychologické a spoločenské romány

- hlavnou témou psychologického románu je vnútorný stav ústredných postáv. Je veľmi zložitý, čitateľ sa postupne dozvedá príčiny myšlienok a správania postáv a na konci je zvyčajne odhalenie alebo oslobodenie.
- spoločenský (sociálny) román nastavuje zrkadlo súdobej spoločnosti, neprikresľuje ju, ale vyobrazuje takú, aká je, so svojimi kladmi a zápormi. Rozoberá horúce témy, čitateľ sleduje boj hlavného hrdinu s vlastnou societou.
Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj realistický román, ktorý je založený na kritike spoločenských pomerov, a naturalistický román, ktorý ukazuje človeka ako produkt prostredia a zameriava sa na záporné stránky jeho života - alkoholizmus, prostitúcia...
Š


Bea Bazalová
Adriana Macháčová, Róbert Dyda
Adriana Macháčová, Róbert Dyda
Silvia Bystričanová
T
Eva Biela Brndiarová
Silvia Koscelanská-Hajdučeková
Beata Štrauchová
Tamara Tainová

Marta Fartelová

Miroslava Varáčková
U
Dana Hlavatá
Dana Hlavatá
Ružena Scherhauferová
V
Adriana Macháčová a Róbert Dyda
Eva Biela Brndiarová
Lenka Gahérová
Katarína Gillerová
Michaela Ella Hajduková
Erika Ridziová
Slávka Koleničová
Z
Katarína Gillerová
Eva Dedinská
Silvia Koscelanská-Hajdučeková

Zdenka Beckerová
Katarína Gillerová
Michaela Ella Hajduková

Martina Monošová
Katarína Gillerová
Ž
Adriana Macháčová
Renata Bhujun (Beňačková)
0 - 9
Stanislav Hoferek

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: