Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Červenec 2018

MÁRIA LAZÁROVÁ - životopis

8. července 2018 v 8:07 | Nata Sabová v spolupráci s Máriou Lazárovou |  • ŽIVOTOPISY
Životopis:
Mária Lazárová sa narodila v Bratislave, kde ukončila aj vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK. Už počas vysokej školy písala príbehy a poviedky, ktoré neskôr publikovala v časopisoch Ženský magazín, Slovenka a Markíza. Niekoľko rokov pracovala v Slovenskej televízii ako odborný redaktor. Momentálne redakčne zastrešuje niekoľko internetových portálov a popri tom sa venuje písaniu kníh.
Čo ju priviedlo k písaniu:
Na začiatku bola láska ku knihám. Potom prišiel smutný prelom v jej osobnom živote a ešte jedna náhoda. Krátko po rozvode ju oslovil priateľ, ktorý vlastnil malé vydavateľstvo, či by svoje skúsenosti s rozvodom nechcela dať aj na papier. A tak sa zrodila jej prvá kniha s názvom: Ako sa (NE)rozviesť, ktorá je zmesou autentických príbehov, citátov a psychologických rád čerpaných z odbornej literatúry. Niekoľko rokov sa venovala písaniu krátkych príbehov a potom zasiahla ďalšia náhoda. Oslovilo ju vydavateľstvo Motýľ, ktorému sa zapáčili jej úryvky publikované na internete, a tak sa zrodila spolupráca, z ktorej vznikol jej román Nauč ma povedať zbohom.

GABRIEL NÉMETH - fotografie

7. července 2018 v 8:56 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • FOTOGRAFIE

Na Bibliotéke 2012 v Bratislave (11. novembra)

- M. Kapusta, O. Kalamár, G. Németh, B. Bazalová a L. Gahérová

Zborník Čistiareň duší

7. července 2018 v 8:33 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - anotácie
Čistiareň duší je zborník prác autorov združených v literárno-umeleckom klube, ktorý už roky pracuje pod ochrannými krídlami Zemplínskej knižnice v Trebišove. Môžete sa presvedčiť, že aj v tomto uponáhľanom svete sa, našťastie, nájdu aj takí, ktorí si svoj drahocenný čas vedia rozložiť tak, aby nemysleli len na veci hmotné (biznis, kariéra), ale aj na také hlúposti, ako je verš, ktorým chcú vyjadriť svoj postoj k nášmu uponáhľanému svetu...
Ak sa niečo zašpiní, snažíme sa to vyčistiť, pretože "špinavé" veci sa nám nepáčia. Ak sa "zašpiní" duša, s jej vyčistením je to už horšie. Žiadne moderné pracie prostriedky nepomôžu, v takom prípade nezaberajú. Ponúkam vám lepší prostriedok: povedzme verše obsiahnuté v tomto zborníku.
(Robert Hakala, vedúci Literárno-umeleckého klubu v Trebišove)
Autori: Edita Hilgartová, Renáta Kiovská, Marieta Koščíková, Gabriel Németh, Martin Puci, Igor Tyšš, Ľudovít Visokay


GABRIEL NÉMETH: Srdce na kľúč

7. července 2018 v 8:12 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - anotácie
Básnická zbierka Gabriela Németha Srdce na kľúč vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov na jeseň 2016. Autor svoju zbierku venoval svojej mame a priateľke Denise, dvom ženám, ktoré sú pre neho v jeho živote veľmi dôležité, pretože sú mu veľkou oporou, keď to najviac potrebuje. Táto básnická zbierka obsahuje duchovnú poéziu, autor vedie dialóg s Bohom a ďakuje mu sa svoj osud, ktorý príjíma a nesťažuje sa. Berie ho s pokorou a láskou a je s ním zmierený. Zbierku ilustrovala Zuzana Krutá, výtvarníčka, ktorá momentálne žije vo Francúzsku. Jazykový redaktor zbierky je Ján Tazberík.
Autor na zadnej strane zbierky vyslovuje poďakovanie Pavlovi Stanislavovi Piusovi, svojmu prvému učiteľovi poézie, ktorý ho zaúčal ako adepta do písania duchovno - kresťanských veršov. Autor ako adept poézie sa zúčastňoval ako študent niekoľkokrát celoslovenskej literárnej súťaže Literárna Senica (v rokoch 1998 a 2003), získal na nej tri čestné uznania. Bola to súťaž venovaná básnikovi Lacovi Novomeskému. Tam bol v porote práve Pavol Stanislav Pius, s ktorým sa kolegiálne a literárne zblížil. Autor je od roku 2006 členom Spolku slovenských spisovateľov, dnes sú títo dvaja básnici kolegovia, napriek vysokému vekovému rozdielu ostávajú v každom čase priatelia .
Večer u nás doma
Prejdem
Tvoj úsmev cez rovník,
na dvoch kolesách objavím
našu Ameriku.
Naše osudy sú nám dané
k vlastnému šťastiu tam a späť.
Tma vyzlieka sa z nočných impresií.
Si moja Popoluška
v sexi džínsoch,
za kuchynským drezom
preváraš vodu ako spomienky.
Veríš, že každá rozprávka
má svojho princa,
keď sa na teba
len tak usmejem.

GABRIEL NÉMETH: Rodinný album

6. července 2018 v 22:53 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - anotácie
Zbierka básní Rodinný album je venovaná autorovej matke k jej životnému jubileu. Je to veľké poďakovanie matke za lásku a oporu v živote. Rodinný album možno zaradiť do duchovnej poézie, kde autor nielen nastoľuje medziľudské vzťahy v rodine, ale básne sú zároveň i cestou k Bohu a viere, ktorá autora naplňuje istotou a nekonečnou silou - ako v predslove samotnej zbierky básní uvádza Pavol Hudák.
Letá, jesene, jari, zimy, to všetko pominie. A potom sa vrátia v inej, novej podobe. No je tu niekto, kto tu zostáva. Niekto, koho básnik posunul na piedestál básnického opusu. Tým niekým je matka. Z autora priam sála vrúcna láska, akoby Gabriel Németh vedel, že okolo nás je veľa zbytočného a márnivého. Podstata sú naozaj vzťahy, matka, otec, súrodenci. A je tu ešte niekto. Je to Boh, ktorý je členom aj otcom tejto rodiny. Najvyšší vedel, prečo stvoril Gabriela Németha. Dal mu dar poézie, dobrú rodinu a kraj voňajúci vínom. Víno je práca, ktorá prináša plody. Tak vychutnajme si úrodu priamo z rúk samotného autora.
Ruže pre mamu
Noc sa chveje
ako jesenné ruže
za súmraku.
Do ticha
mramorových hviezd
Malý princ hľadá
svoju planétu.
Nechápe svet dospelých.
Nebo zapriahnuté
do Veľkého voza
dávno neverí na rozprávky.
Prečo sa noc na oheň obráti?
Stačilo by tak málo.
Rozkrojiť tmu na svetlo
a veriť na zázrak

GABRIEL NÉMETH: Slnko nad básňou

6. července 2018 v 22:51 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - anotácie
Básnická zbierka Slnko nad básňou je venovaná žene, ktorá pre autora veľa znamená, pretože ľúbi srdcom, úprimne a na celý život.
Vysmädnutá
V šere zápaliek
vysmädnutá noc.
Pohár plný vášne
a láska na dve dlane,
ktorou ťa nabíjam
každý večer.
Vždy sa dovolám
tvojej vody,
keď prahnem
smädom po tebe.

GABRIEL NÉMETH: Za súmraku

6. července 2018 v 22:48 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - anotácie
Za súmraku je autorova debutujúca básnická zbierka. Je o pocitoch človeka, samotára, ktorý v samote rekapituluje svoj minulý život, stotožňuje sa s ním. Už tu sa rysujú prvé črty autorovej duchovnej tvorby, v ktorej vo svojich ďalších zbierkach pokračuje.
Medzi obrazmi
Ukrižovaná jeseň plače,
až mi srdce zmoklo.
Z jedinej slzy rieka,
z dvoch sĺz celé more
pána Hemingwaya,
kde starec nikdy nechytí
svoju veľrybu.
Na brehu spí ticho.
V srdci nosím svitanie
a v očiach obraz
rozprávajúcej búrky
o nás dvoch.

GABRIEL NÉMETH - knihy

6. července 2018 v 20:24 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • KNIHY - súhrn
ROMÁNY:
Za súmraku
Slnko nad básňou
Rodinný album
Srdce na kľúč
InterArt, 2003InterArt, 2005Vienala, 2009Spolok slov. spisovateľov, 2016
...............
...............
...............
...............
SPOLUAUTOR ZBORNÍKA:
Čistiareň duší
Zemplínska knižnica v Trebišove, 2011
...............

GABRIEL NÉMETH - životopis

6. července 2018 v 20:20 | Nata Sabová v spolupráci s Gabrielom Némethom |  • ŽIVOTOPISY
Životopis:
Gabriel Németh sa narodil 2. mája 1969. V súčasnom období býva v Čiernej nad Tisou, kde pracuje ako knihovník.
Ako poét sa venuje písaniu duchovnej kresťanskej poézie (je predstaviteľom katolíckej moderny), ale píše i krátku prózu - poviedky a mikropoviedky. Od roku 2006 je členom Spolku slovenských spisovateľov.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Gabriel Németh začal písať už vo svojich dvanástich rokoch. Sústavným čítaním poézie prišiel na myšlienku, čo by sa stalo, keby i on napísal báseň, vložil do nej svoje pocity a odovzdával ich ďalej. A tak sa aj stalo.
Po niekoľkých básňach v čase, keď navštevoval základnú školu, sa mu podarilo po prvýkrát publikovať v roku 1982 v regionálnom týždenníku Slovo Zemplína. Bola to báseň o mieri. Mal výborný pocit z toho, že môže svoje posolstvo šíriť medzi početný okruh čitateľov.
Aj po úspešnom vydaní troch básnických zbierok, ktoré získali 1. a 2. miesto v regionálnej literárnej súťaži Poetický Trebišov, naďalej píše, publikuje a čitatelia jeho tvorbu s radosťou čítajú. Je plná lásky a vyznaní ľuďom, ktorí v jeho živote veľa znamenajú.
Odkaz od Gabriela pre čitateľov:
"Píšem pre svojich čitateľov s otvoreným srdcom a láskou k nim, s pocitom, že poézia je most, ktorý ľudí spája."

MICHAELA ELLA HAJDUKOVÁ - knihy

5. července 2018 v 21:58 | Nata Sabová v spolupráci s Michaelou Ellou Hajdukovou |  • KNIHY - súhrn
ROMÁNY:
Všetky moje tváre
Tajomstvo tvojho rodu
Zákon krvi
Nemecké dievča neplače
Ikar, 2012
(aj e-book)
Artis Omnis, 2013
(aj e-book)
Motýľ, 2015
(aj e-book)
Motýľ, 2016
(aj e-book)
...............
...............
...............
...............
Nájdem ťa v čase
Nepriznaná
(Milovala som Ľudovíta Štúra)
Dorianova kliatba
Tanečnica
Motýľ, 2016
(aj e-book)
Motýľ, 2017
(aj e-book)
Motýľ, 2017
(aj e-book)
Motýľ, 2018
(aj e-book)
...............
...............
...............
...............
Drakulova žena
Motýľ, 2018
(aj e-book)
...............

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: